Hur kan vi hjälpa dig?

Regler och Villkor

1. Introduktion 2. Kontoregler 3. Kommissionen
4. Inaktiva konton 5. Inlåning, överföringar och uttag 6. Betting regler
7. Valutor 8. Dataanvändning 9. Spelansvar
10. Upphovsrätt 11. Ansvar 12. Sekretesspolicy
13. Tekniska svårigheter 14. Klagomål 15. Standardvillkor för kampanjer

 

1. Introduktion 

1.1 Smarkets (Malta) Limited är ett företag registrerat den 24 juli 2008 enligt Maltas lagar. Registreringsnummer: C 44795; Registrerad adress: Nivå 7, Ir-Rampa till San Giljan Street, St. Julians STJ 1062, Malta. Smarkets (Malta) Limited handlas under namnet Smarkets. Följaktligen ska varje hänvisning till Smarkets tolkas som en hänvisning till Smarkets (Malta) Limited.

1.2 Smarkets (Malta) Limited är ett helägt dotterbolag till Smarkets Limited, ett företag registrerat den 17 januari 2008 enligt Storbritanniens lagar. Företagsnummer 06475845; Registrerad adress: 1 .Commodity Quay, St Katharine Docks, London, E1W 1AZ, Storbritannien.

1.3 Smarkets (Malta) Limited är licensierat av Spelmyndigheten - Spelinspektion, licensnummer: 19Si290, utfärdat den 15 april 2020 och kommer att gälla till 14 april 2025. För kunder registrerade i Sverige är tjänsten licensierad och regleras av den svenska licensen.

1.4 Avtalsförhållandet mellan den registrerade användaren (känd som en "kontoinnehavare", "du", "din", "kund" eller "kund") och Smarkets regleras av detta dokument ("Villkoren") och av Svensk lag.

1.5 Varje person måste acceptera dessa villkor när han registrerar sig för ett konto hos Smarkets och är bunden av dem under hela sambandet.

1.6 Smarkets förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor inklusive några av spelreglerna.

1.7 Eventuella förändringar av Smarkets villkor kommer att meddelas kunden i förväg eller så snart som möjligt. Du förbehåller dig rätten att acceptera och fortsätta, eller avslå och sluta använda Smarkets-tjänster vid meddelande om ändringar.

1.8 Om du inte vill fortsätta använda Smarkets-tjänster längre, på grund av eventuella ändringar i villkoren, måste du ta ut alla tillgängliga medel och stänga kontot så snart som möjligt.

1.9 I händelse av konflikt mellan den engelskspråkiga versionen av villkoren och versionerna på andra språk, ska den engelskspråkiga versionen gälla.

1.10 Om du behöver klargöra någon av villkoren, reglerna eller avvecklingen, vänligen kontakta supporten via livechatt på webbplatsen, kundservicens hjälplinje +442076177413 eller via e-post.

2. Kontoregler

2.1 Varje kontoinnehavare som ansöker om ett konto måste vara minst 18 år gammal. Det kan finnas vissa jurisdiktioner där den lägsta lagliga åldern för deltagande i spelaktiviteter är högre än 18. Det är ditt ansvar att verifiera att du inte bryter mot gällande lagar i din jurisdiktion när du öppnar ett konto och bedriver verksamhet med Smarkets.

2.2 Personer som är bosatta i; eller personer som är belägna i länder där spel med Smarkets är förbjudet (inklusive, men inte nödvändigtvis begränsat till Australien, Frankrike, Hong Kong, Schweiz, Kina, Sydafrika, Danmark, Tjeckien, Belgien, Turkiet, USA, Italien, Portugal, Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Kazakstan, Norge och Nederländerna); kan inte registrera sig som kontoinnehavare hos Smarkets.

2.3 Kontoinnehavarna i Smarkets samtycker till att alltid följa dessa villkor:

  • Att inte agera i tredje parts intresse.
  • Använder inte medel som härrör från någon kriminell eller olaglig aktivitet eller aktiviteter.
  • Använder inte bankkonton, betalkort, kreditkort som de inte är behöriga att använda.
  • Kommer inte att försöka få obehörig åtkomst till webbplatsen eller ändra programvaran på något sätt.
  • Kommer inte att delta i eller organisera några kriminella handlingar mot Smarkets, dess dotterbolag och dess kontoinnehavare.

2.4 Det är förbjudet att sälja, överföra och / eller förvärva konton för eller från andra kontoinnehavare.

2.5 Du får inte samverka med andra spelare eller på något sätt snedvrida normalt spel.

2.6 Om du bryter mot någon avsättning i dessa villkor förbehåller sig Smarkets rätten att stänga ditt konto och kan konfiskera alla tillgängliga medel.

2.7 Du måste skicka in korrekt information under din registrering. Denna information bör omfatta men är inte begränsad till; ditt fulla namn enligt dina officiella identifieringsdokument, din fulla och aktuella bostadsadress, personliga telefonnummer, nationella registreringsnummer och / eller e-postadress efter behov. Du samtycker också till att uppdatera denna information så snart som möjligt och rimligast om det skulle vara några ändringar av de personuppgifter som du har lämnat.

2.8 Du får bara öppna och inneha ett konto och detta konto får ej delas med andra individer. Följakligen får det endast öppnas ett konto per adress, IP-adress eller dator.

2.9 Smarkets kan, efter eget gottfinnande och utan att behöva motivera någon grund, vägra att öppna ett konto eller stänga ett befintligt konto, inklusive, men inte begränsat till, när vi har rimlig misstank att något konto spåras till samma adress, IP adress eller dator. Vi kan också frysa alla vinster på sådana konton. Alla befintliga avtalsenliga skyldigheter kommer att respekteras, utom i de fall vi misstänker att kontona är kopplade till mindreåriga spel och / eller involverade i kriminella handlingar, inklusive penningtvätt.

2.10 Alla konton kan endast använda SEK som valuta och alla transaktioner görs i SEK.

2.11 Kontoinnehavare ska inte behandla Smarkets som ett finansiellt institut. Ingen ränta betalas på några medel, oavsett belopp som finns på ditt konto.

2.12 Om du är bosatt i en jurisdiktion där vinster är beskattningsbara är det ditt eget ansvar att hålla reda på dessa vinster och rapportera dem till behöriga myndigheter.

2.13 Under registreringsprocessen kan du välja ditt e-postadress och ditt lösenord för inloggning. Du kan ändra det här lösenordet när som helst.

2.14 Du måste alltid hålla dina inloggningsuppgifter hemliga och du är ensam ansvarig för ditt kontos säkerhet och konfidentialitet.

2.15 Om du använder tredjepartsapplikationer för att ansluta till Smarkets är du medveten om att detta kanske inte visar fullständig information om kontot eller vadslagningsaktiviteten.

2.16 Om en insats placeras med ditt konto, kommer insatsen att anses ha gjorts av dig och därför en gång godkänd av oss, ska det betraktas som giltigt såvida det inte strider mot någon annan term.

2.17 När så krävs av tillämpbara lagar och regleringar av berörda myndigheter kommer Smarkets att begära att dokumentation som bevisar din identitet och folkbokföring vidarebefordras till sina kontor. Exempel på begärd dokumentation kan vara certifierade kopior av fotoidentifieringskort, kontoutdrag, referenser, sista verktygsräkningen eller fotokopia av kreditkort. I händelse av att du inte tillhandahåller oss tillräcklig identifieringsinformation, i enlighet med Smarkets interna förfaranden eller de som krävs av tillsynsmyndigheter, kan Smarkets avbryta kontot och all kontofunktion, inklusive, men inte begränsat till, spelhantering och uttag av medel eller stäng kontot.

2.18 Smarkets förbehåller sig rätten att göra alla förfrågningar gällande källan för de medel insatta hos Smarkets och/eller källan till välståndet för personen som använder produkterna och tjänsterna när så krävs att tillämpbara lagar och regleringar för berörda myndigheter. Detta inkluderar, men är inte begränsat till bankkontoutdrag, lönespecifikationer och bevis för match betting. Om du misslyckas med att tillhandahålla tillfredsställande svar på våra frågor, kan Smarkets avbryta kontot och all kontofunktion, inklusive, men inte begränsat till, spelhantering och uttag av medel eller stänga kontot. Smarkets kan vidarebefordra sådan information, som den anser nödvändig för de berörda myndigheterna.

2.19 Du kan stänga ditt konto när som helst genom att ta ut alla medel och skicka e-post till oss.

2.20 Efter avslutande, avstängning eller uteslutning av ditt konto kommer Smarkets, under normal affärsverksamhet, att returnera alla medel på ditt konto och återigen följa avvecklingen av alla öppna spel. Vi förbehåller oss dock rätten att hålla tillbaka pengarna på ditt konto från dig i väntan på resultatet av en utredning där:

  1. Om vi misstänker att du har brutit dessa villkor, inklusive där vi misstänker att kontot har kopplats till bedräglig eller oärlig aktivitet; och / eller
  2. Vi måste hålla tillbaka medlen på ditt konto genom lag eller för att följa alla råd, förfrågningar eller instruktioner från myndigheter, myndigheter eller tillsynsmyndigheter. 
  3. Efter resultatet av en sådan utredning förbehåller vi oss rätten att ta tillvara några eller alla medel på ditt konto om vi är övertygade om att du har handlat i strid med dessa villkor eller något annat relevant avtal på webbplatsen, till exempel vadslagningsreglerna.

 

3. Kommissionen

3.1 Standardprocenten för provision på Smarkets är 2% av nettovinsten inom varje marknad.

3.2 Användare av standardprovisionsprocenten kommer att begränsas till totalt 1500 placerade spel eller 12 000 000 SEK placerade belopp per kalendermånad, beroende på vad som nås först.

3.3 Användare kan välja en Pro-provision på 1% på vinster eller förluster per insättningar. Användare på denna nivå kommer inte att begränsas till antalet beställningar eller satsade belopp. Minsta tillvalstid för denna nivå är tre kalendermånader plus tiden mellan opt-in och slutet av den månaden.

3.4 Smarkets kan också tillämpa Pro-procentsatsen för provision på enskilda konton utan att de konton som uppfyller ovanstående trösklar (i klausul 3.2), oftast om kontot i fråga regelbundet ligger nära att tröskelvärdena uppfylls (i klausul 3.2) eller när kommissionen som betalas under standardstrukturen är inte i linje med kontoets handelsaktivitet. I sådana fall kommer vi att kontakta kontoägaren via e-post och meddela dem innan Pro Tier träder i kraft. Om användaren väljer att fortsätta handla efter denna anmälan kommer alla spel som avgörs efter att Pro Tier träder i kraft avgöras med Pro Tier-uppdragsstrukturen.

3.5 Provisionsnivån Select Tier är en avgift som tillämpas på ett mycket litet antal av de mest lönsamma användarna. Användare som har haft en nettovinst på över 300 000 SEK, eller valutakvivalenter, med Smarkets under de senaste 12 kalendermånaderna kan bytas till Select Tier-provisionskursen på 3% på vinster eller förluster per spel. Denna provisionskostnad debiteras i stället för standardprovisionsprocenten. Användare på Select Tier-provisionskursen kommer inte att begränsas av antalet spel eller satsade belopp.

3.6 Användare vars konton är berättigade att debiteras Select Tier-provisionskursen kommer att meddelas om detta via e-post 7 dagar innan deras konto flyttas till Select Tier-provisionskursen.

3.7 Användare på Select Tier-provisionskursen vars vinst under de senaste 12 kalendermånaderna faller under 300 000 SEK kan begära att deras provision flyttas tillbaka till sin tidigare kurs efter Smarkets bedömning genom att kontakta Smarkets kundtjänstteam.

3.8 Alla provisioner kommer att beräknas och debiteras vid tidpunkten för marknadsavvecklingen. Spel kommer att avgöras baserat på användarens provision vid tidpunkten för marknadsavveckling och inte vid tidpunkten för placering.

3.9 Användare kan begära att välja in och av Pro Tier genom att kontakta vårt kundtjänst via livechatt, e-post eller telefon. Smarkets beslut om flytt till eller från Pro Tier kommer att vara slutgiltigt.

4. Inaktiva konton

4.1 Ett inaktivt konto är ett spelkonto som har varit inaktivt under en period av tolv (12) månader eller mer, vilket innebär att du inte har loggat in under den perioden.

4.2 Varje spelkonto som anses vara ett inaktivt konto debiteras en administrationsavgift på 50 SEK per månad.

4.3 Smarkets meddelar spelaren att en avgift för inaktivt konto ska debiteras trettio (30) dagar innan eventuella avgifter uppstår.

4.4 Den nämnda administrativa avgiften debiteras varje månad tills det inaktiva spelkontot antingen blir aktivt igen, i vilket fall den maximala avgiften som är tillämplig är sex (6) månader, eller så blir kontosaldot reducerat till noll (0).

4.5 Smarkets kommer att försöka betala ut saldot till den betalningsmetod som senast använts innan några administrationsavgifter tas ut.

 

5. Insättningar, överföringar och uttag

5.1 Insättningar kan göras till kontot genom banköverföring, kreditkort, betalkort, Skrill, Neteller eller Trustly. Namnet på kortet eller bankkontot eller någon annan betalningsmetod bör vara identisk med kontoinnehavarens. Om Smarkets identifierar att pengar har satts in på ditt konto från en tredje part förbehåller vi oss rätten att omedelbart återlämna insättningen till källan och ogiltiggöra alla vinster som uppstått från en sådan insättning. Alla avgifter som tas ut av bankerna och / eller betalningsportarna dras av från det omvända beloppet.

5.2 Vid deponering med kreditkort debiteras ditt kreditkortkonto omedelbart efter transaktionen.

5.3 Minsta insättningar: Minsta insättningsbelopp för varje betalningsmetod kommer att publiceras på Smarkets minsta insättningssida.

5.4 Medel som sätts in på konton kan vara berättigade till en transaktionsavgift som tas ut av Smarkets. Stödberättigade avgifter kommer att fastställas i enlighet med Smarkets policy för betalningsmetoder.

5.5 Alla insatta medel måste användas för insatser. Om du agerar i strid med denna regel och begär återbetalning av en insättning som görs utan insats, är beslutet om att behandla denna återbetalning enligt Smarkets ensamma bedömning.

5.6 Insatta pengar bör endast användas för vadslagning och alla insättnings- eller uttagningsaktiviteter bör matchas med motsvarande vadslagningsaktivitet. Förutom de betalningsmetoder som anges på sidan Betalningsmetoder förbehåller vi oss också rätten att avrätta eventuella avgifter som uppstår genom att behandla dina betalningar mot ditt konto utan föregående meddelande om vi anser att du missbrukar någon av våra betalningsmetoder.

5.7 All misstänksam aktivitet på ett konto kan leda till att kontoinnehavaren rapporteras till berörda myndigheter och frysning av kontofonden, och kan också leda till att kontot stängs, konfiskering av medel och efterföljande förlust av nämnda medel till förmån för berörda myndigheter.

5.8 Enligt den svenska spellagen kan Smarkets endast erbjuda en (1) välkomstbonus per spelare. 

Reglerna och villkoren för en bonus eller kampanj definieras i reglerna och villkoren för sådan bonus eller kampanj. Bonusar kan innehålla ett krav på att de satsas ett visst antal gånger (”Insatskrav”) innan de kan dras tillbaka. Om en bonus är föremål för ett vinstkrav kommer vinster som genereras av bonusinsatsen inlöses först när vinstkravet är uppfyllt.

Varje bonus som utfärdas är giltig under en period av 60 dagar från dagen för utfärdandet om inte annat anges i den specifika kampanjen. Eventuell återstående / oanvänd bonus vid slutet av den angivna perioden kommer att tas bort från ditt konto.

5.9 Det går inte att överföra medel från ett kontoinnehavares konto till en annan kontoinnehavares konto.

5.10 Du kan logga in på ditt konto för att se en kontoutdrag som visar alla transaktioner som utförts på det kontot, nämligen insättningar, bonusar, vinster, spel som gjorts, spel i väntan och uttag. Du kan välja att ta ut en del av eller alla dina medel från ditt konto genom att välja bland de olika alternativ som finns tillgängliga av Smarkets. Beroende på valutan och det valda uttagningsalternativet kan vissa transaktionsavgifter tillkomma, vilka är detaljerade på sidan för uttagsavgifter.

5.11 När det är möjligt kommer Smarkets att behandla uttag med samma metod och konto som kontoinnehavaren har valt för att göra insättningar. När det inte är möjligt att göra det kommer kontoinnehavaren att krävas att återställa åtminstone det belopp som deponerats via samma metod innan ytterligare medel kan tas ut. Den uttagningsmetod som används kommer att förbli enligt Smarkets bedömning. Alla uttag som görs med banktråd eller check kommer endast att betalas till det namn som används vid registreringen på webbplatsen.

5.12 Det lägsta uttagsbeloppet för varje betalningsmetod kommer att publiceras på Smarkets min / max uttagssida.

5.13 Smarkets kommer att försöka behandla alla uttagningsförfrågningar inom fem arbetsdagar efter mottagandet av en sådan begäran.

5.14 Du erkänner att Smarkets endast får behandla uttagningsförfrågningar när identifierings- och / eller verifikationskrav har uppfyllts av dig.

5.15 Alla insättningar, överföringar och uttag kontrolleras för att förhindra penningtvätt.

5.16 Om Smarkets inom två veckor efter att en begäran om uttag har gjorts inte kan verifiera din identitet till dess tillfredsställelse, kommer uttagningsbegäran att avbrytas och medlen återlämnas till ditt konto.

5.17 Betalningar visas på ditt kredit- eller betalkortsuttalande som "Smarkets Ltd".

5.18 Som en del av processen "Know Your Customer" måste Smarkets verifiera identiteten för alla medlemmar som försöker ta ut ett belopp över 18 000 SEK (18 000 SEK) eller motsvarande i någon annan valuta. Smarkets kan också välja att verifiera identiteten för en medlem som drar tillbaka mindre belopp.

5.19 Smarkets krävs av Spelmyndigheten att informera dig om vad som händer med medel som företaget innehar på ditt konto, och i vilken utsträckning medel skyddas vid insolvens.

5.20 Smarkets har tillgångarna till spelare som är registrerade utanför Storbritannien separat från företagskonton i särskilda ring-inhägnade konton för spelare.

6. Betting regler

 

Innan du spelar bör du göra dig medveten om både de allmänna spelreglerna och de sportspecifika reglerna för den relevanta marknaden. Observera också att spelreglerna kan variera mellan operatörer i branschen.

6.1 Ett spel kan endast placeras av en registrerad kontoinnehavare.

6.2 Ett spel kan endast placeras över alla elektroniska kommunikationsenheter, t.ex. en mobiltelefon eller via Internet.

6.3 Ett spel kan endast placeras i SEK-valuta.

6.4 Du får endast placera en insats om du har tillräckligt med pengar på ditt Smarkets-konto.

6.5 När spelet har reglerats, kommer spelet att regleras av versionen av villkoren och spelreglerna giltiga vid tidpunkten då spelet accepteras.

6.6 En insats anses ha placerats så snart bekräftelse av att acceptan av spelbjudandet har mottagits på enhetens eller datorn till kontoinnehavaren från Smarkets.

6.7 Du accepterar att vid den tidpunkt du spelar, har du ingen kunskap om resultatet av respektive händelser. Spel på spel där du har fått tillgång till insiderinformation är inte tillåtna. Om det finns misstankar om brott mot denna regel, förbehåller sig Smarkets rätten att ogiltiga vadet och vägra att betala ut vinster. Det förbehåller sig också rätten att vidta ytterligare åtgärder för att skydda sina legitima intressen och att följa andra lagar och förordningar.

6.8 Spel matchade eller placerade efter att resultatet av en händelse har fastställts kan upphävas efter Smarkets bedömning.

6.9 Smarkets förbehåller sig rätten att stänga av någon marknad och om nödvändigt avbryta befintliga erbjudanden.

6.10 Listan över alla spel, deras status och information finns tillgänglig för dig på webbplatsen efter inloggning.

6.11 Om ett spel på ett evenemang stoppas återbetalas du hela beloppet för ditt öppna erbjudande.

6.12 Om Smarkets beslutar att stänga ditt konto kommer spel som redan har placerats och accepterats inte upphävts och du kommer att betalas ut några vinster.

6.13 Alla spel matchas baserat på procentuella odds; alla spel som lämnas in i decimal-, fraktions- eller amerikanska oddsformat avrundas först till närmaste 100: e procent.

6.13 Omvandlingen till procentandelar kan resultera i avrundning av insats eller ansvar till närmaste öre i antingen placerade spel eller avkastningar som betalats till kunder.

6.14 Du kan avbryta oöverträffade erbjudanden. Du påminns om att inte allt ditt ursprungliga erbjudande kan förbli tillgängligt för avbokning. vissa eller alla kanske redan har matchats med en annan kund. Observera också att när en beställning har placerats på börsen, finns det ingen garanti för att du kommer att kunna ändra, dra tillbaka eller avbryta den.

6.15 Ett misstag beträffande informationen om en spel påverkar inte spelets giltighet.

6.16 Smarkets förbehåller sig rätten att ogiltigförklara alla spel på en marknad där felaktig information visas eller där det finns ett fel på marknaden eller händelsen.

6.17 När du placerar ett spel, bekräftar du att du har läst och förstått alla villkor och spelregler beträffande de spel som erbjuds av Smarkets som anges på webbplatsen.

6.18 När du lägger ett spel, inser du att om andra kunder matchar denna insats, kan du inte vinna eller förlora, även om resultatet av evenemanget är som förväntat, och din insats kommer att återbetalas när marknaden stoppas.

6.19 När du spelar är du medveten om att du kan spela mot mjukvaruapplikationer som bots eller handelsprogramvara.

6.20 För att tillhandahålla en bättre bettjänst samarbetar Smarkets med likviditetsleverantörer för att säkerställa täckning av priser på maximalt antal marknader.

6.21 När du spelar är du medveten om att långsammare enheter eller internethastigheter kan hämma användarupplevelsen och ge nackdelar när du navigerar på webbplatsen och placerar spel på utbytet.

6.22 Smarkets hanterar ditt konto, beräknar de tillgängliga medlen, de pågående medlen, spelfonderna samt vinstbeloppet. Om inget annat bevisas betraktas dessa belopp som slutliga och anses vara korrekta.

6.23 Du måste kontrollera att ansvaret och potentiell utbetalning är korrekt innan du spelar.

6.24 Du är ansvarig för att säkerställa att alla satsningar du placerar på ditt avsedda val. Till exempel, när det gäller två fotbollslag som spelar varandra i olika tävlingar snabbt, måste du se till att du vet att du satsar på det valda evenemanget.

6.25 Om ett bättre pris finns tillgängligt på marknaden kommer du att matchas till det priset (eller priserna) beroende på den tillgängliga likviditeten. Denna process kallas "bästa prissättning" och kommer att tillämpas automatiskt när det är lämpligt för din insats. Detta innebär att om du placerar en backinsats med odds på 2, men en annan kund redan erbjuder odds på 2,2, kommer din satsning att matchas till det mer fördelaktiga priset på 2,2. När bästa prissättning utförs är det insatsmängd som förblir konstant efter att du drar nytta av ett bättre pris. Spannmängd definieras som spel * odds. Så den nya insatsen (efter BPE) = satsningsmängden / nya bättre odds.

6.26 Du är helt ansvarig för vad som spelats på Smarkets. Smarkets kommer aldrig att ifrågasätta dig om relevansen av de satsningar du vill placera och kommer inte att hållas ansvariga för misstag som kunde ha gjorts under placeringen av sådana satsningar, inklusive insatsbeloppen, priset eller sidan av insatsen.

6.27 Vinster kommer att betalas in på ditt konto efter det slutliga resultatet har bekräftats. Smarkets förbehåller sig dock rätten att avsätta alla vinster om det skulle finnas utredningar om resultatet av en händelse orsakad av misstank om brottslig verksamhet som kan ha påverkat resultatet av händelsen. Om oegentligheten bekräftas, förbehåller Smarkets sig rätten att ogiltiggöra relaterade spel.

6.28 Om Smarkets blir medvetna om att du har placerat ett antal satsningar från olika konton som du oregelbundet har öppnat kommer alla spel att upphävas. Smarkets förbehåller sig rätten att vidta ytterligare åtgärder som bedöms nödvändigt.

6.29 Våra tjänster tillhandahålls endast för legitima speländamål. Du samtycker till att inte satsa på någon marknad med avsikt eller effekt att negativt påverka dess integritet. Du samtycker också till att inte hindra eller hindra Smarkets affärsverksamhet.

6.30 För att bibehålla utbytetas integritet och rättvisa behåller Smarkets rätten till ogiltiga satsningar som vi anser vara tydligt felaktiga. Läs vår tydliga felaktiga spelpolicy.

6.31 Samarbete, antingen genom användning av de offentliga chattfaciliteterna eller på något annat sätt, är förbjuden.

6.32 Det är förbjudet att placera spel med avsikt att överföra pengar till ett annat konto.

6.33 Det är ditt ansvar att föra register över dina transaktioner.

6.34 Du samtycker till att informera oss så snart du stöter på några fel i Smarkets-programvaran.

6.35 Odds och likviditet som visas på Smarkets webbplats är en indikation på tillgängliga belopp i Smarkets backend. Vid eventuella fel vid publicering av oddsen och likviditeten på webbplatsen ska de tillgängliga beloppen i Smarkets backend vara slutgiltiga och bindande.

7. Valutor

7.1 Smarkets erbjuder dig möjligheten att satsa i SEK.

7.2 Värdet på spel påverkas inte av fluktuationer i växelkursen.

7.3 Du är begränsad till att spela i en valuta.

7.4 Begäran om att ändra din valuta måste riktas skriftligen till support@smarkets.com.

8. Dataanvändning

8.1 Hästkapplöpning och sportdata, inklusive data som tillhandahålls av PA, får endast användas för ditt personliga bruk. Distribution eller kommersiell exploatering av informationen är förbjuden.

8.2 Användning av sportdata, inklusive från PA, är på din egen risk.

8.3 Varken Smarkets eller någon av våra licensierare för sportdata (inklusive PA) ger någon garanti för att tillhandahållandet av uppgifterna kommer att avbrytas eller om datorns noggrannhet.

8.4 Poäng som visas på platsens in-play kan försenas och kanske inte är korrekta när du satsar. Du är ansvarig för att säkerställa matchens tillstånd när du satsar.

9. Spelansvar

9.1 Smarkets kommer att säkerställa ditt skydd mot överdrivet spelande och hjälper dig att kontrollera din spelaktivitet genom kontinuerlig övervakning av spelbeteende (Duty of Care).

Vid registrering måste du sätta gränser för insättningar per dag, vecka och månad. Du kanske vill ändra en av de inställda gränserna, ändringen träder i kraft omedelbart, om den avser en minskning och efter 7 dagar om den avser en ökning.

Om du vill höja en gräns eller sätta en insättningsgräns högre än 10 000 SEK per månad kommer Smarkets att kontakta dig via e-post för att uppfylla vårdplikten enligt svensk lag.

9.2 Du kan sätta dina egna gränser för det belopp du vill tillåta dig själv att satsa eller sätta in under en viss tid. Gränsen kan ändras av dig via kontoinställningarna efter att den användarspecificerade tidsperioden har gått ut.

9.3 Ändringar av kontobegränsningar, begränsningar eller uteslutningar är föremål för en avkylningsperiod på 7 dagar.

9.4 Du har rätt att själv avstänga dig från ditt konto under en bestämd eller obestämd tid om du inte längre vill spela. Det är inte möjligt att öppna ditt konto igen under självavstängning. Du har också möjligheten att omedelbart stänga av dig från ditt konto i 24 timmar.

Du kan när som helst öka din självuteslutningstid och ökningstiden kommer att träda i kraft omedelbart efter det att den har mottagits. En självuteslutning kommer att gälla vid utgången av självavstängningens löptid, såvida du inte vidtar åtgärder för att aktivera ditt konto igen (en förfriskningsperiod på en dag kommer att gälla). Smarkets accepterar inte en insats från dig i strid med ett uteslutande som du har angett enligt denna regel. Du kan också utesluta dig från spel genom en ansökan till spelinspektionen. Mer information om detta finns på spelpaus.se.

9.5 Vi tar ansvarsfullt spelande mycket allvarligt och om du försöker öppna duplikatkonton med oss ​​under din avstängningstid kommer vi att göra vårt bästa för att upptäcka och stänga dem. Om du kan komma åt Smarkets-tjänster återbetalas inte eventuella förluster under perioden före upptäckt och stängning av duplikat. Smarkets förbehåller sig också rätten att innehålla eventuella vinster som har erhållits, med endast det insatta beloppet returneras till dig.

9.6 Eventuella vinster som hålls tillbaka kommer att doneras till ett ansvarsfullt välgörenhetsspel enligt Smarkets val.

9.7 Se vår policy för ansvarsfullt spel för mer information.

10. Upphovsrätt

 

10.1 Smarkets och dess logotyp är varumärken som tillhör Smarkets Limited. All obehörig användning av märket och / eller logotypen för Smarkets kan leda till rättsligt åtal från Smarkets.

10.2 Allt innehåll som finns på webbplatserna på smarkets.com samt dess webbadresser ägs av Smarkets. All obehörig reproduktion eller användning av denna URL-adress eller innehållet på Smarkets webbplats kan leda till rättsligt åtal.

11. Ansvar

 

11.1 Smarkets ansvarar endast för grov vårdslöshet eller avsiktliga åtgärder som utförs av dess ledning, anställda eller olika ombud.

11.2 Smarkets ansvarar inte för tjänster, sidor eller innehåll på webbplatser till vilka länkar kan tillhandahållas från tid till annan från Smarkets webbplats.

11.3 Smarkets ansvarar inte för några konsekvenser till följd av större incidenter som strejker, terroristaktiviteter, politisk kris, krig och mättnad i telekommunikationsnätverk, naturkatastrof eller något annat som ligger utanför Smarkets kontroll; vilket kan leda till en total eller partiell minskning, åtkomsten till dess tjänster, på Internet eller via telefon. I ett sådant fall kan vi (enligt vår fulla bedömning) avbryta eller stänga av Smarkets tjänster utan ansvar.

11.4 Smarkets ska inte hållas ansvarigt för konsekvenserna som orsakats av nedbrytning av någon enhet eller programvara, direkt hanterad eller outsourcad, vilket kan leda till en total eller partiell minskning av tillgången till dess tjänster, via Internet eller via telefon.

11.5 I händelse av något misstag eller försumlig handling från Smarkets del, i förhållande till dessa villkor, skulle den tillgängliga ersättningen aldrig vara högre än de tillgängliga medlen på ditt konto eller storleken på de spel som är inblandade i misstaget eller vårdslös handling.

11.6 Om en eller flera villkor eller villkor i detta avtal förklaras ogiltiga av en erkänd domstol, skulle de återstående villkoren behålla sin giltighet.

11.7 Dessa villkor representerar hela avtalet mellan Smarkets och dig, och ersätter alla tidigare skriftliga eller muntliga avtal, kommunicerade av eller till Smarkets.

11.8 Smarkets accepterar inget ansvar för skada på dig eller en tredje part som uppstår direkt eller indirekt av ett misstag, felavtryck, fel på programvara på Smarkets webbplats eller hos någon av dess dotterbolag och / eller partners.

12. Sekretesspolicy

 

12.1 Vi tar din integritet på allvar. Se vår sekretesspolicy för mer information.

12.2 Du samtycker härmed att anonymiserad vadslagningsinformation kan delas med tredjepartspartners.

12.3 Du godkänner och accepterar härmed att ta emot marknadsföringskommunikation från Smarkets, såvida du inte har valt att välja bort genom att uppdatera dina inställningar.

12.4 Du samtycker till att dina personuppgifter som tillhandahålls Smarkets som en del av kontoregistreringen samt dokument som tillhandahålls Smarkets som en del av varje identitetsverifieringsprocess ska lagras på Smarkets servrar och kan överföras till de berörda myndigheterna om och på begäran.

12.5 Som en del av registreringsprocessen kan vi leverera dina informationsuppgifter till auktoriserade kreditreferensbyråer och identitetsverifieringsföretag för att bekräfta din identitet, betalningskortsinformation och andra detaljer. Du samtycker till att vi kan behandla sådan information i samband med din registrering.

12.6 Smarkets använder den personliga informationen och annan information som företaget (eller andra på dess vägnar) samlar in från eller om dig för att leverera tjänsterna, för att tillhandahålla kundsupport och för att utföra nödvändiga säkerhets- och identitetsverifieringskontroller (inklusive kontroller av betrodda tredje parter).

12.7 Företaget kommer att behålla all din personliga information under den tid som fastställts av tillämplig lagstiftning och tillsynsmyndighetens direktiv. Även om du kan begära från företaget att radera all din personliga information, kommer begäran att besvaras endast så länge den överensstämmer med gällande lagstiftning och tillsynsmyndighetens direktiv.

12.8 Genom att komma åt, fortsätta använda eller navigera genom Smarkets accepterar du att vi kommer att använda vissa webbläsarkakor för att förbättra din kundupplevelse hos oss. Vi använder bara cookies som kommer att förbättra din upplevelse och inte kommer att störa din integritet. Se vår Cookie Policy för mer information om vår användning av cookies och hur du kan inaktivera eller hantera deras användning om du vill.

13. Tekniska svårigheter

 

13.1 Om Smarkets blir otillgängliga (t.ex. under en DDS-attack eller genom oplanerad stilleståndstid) så att du inte kan hantera öppna satsningar, kontakta kundsupport omedelbart för att klargöra din position.

13.2 När ett spel har placerats på börsen finns det ingen garanti för att spelet kan ändras, dras tillbaka, avbrytas eller handlas ut av kontoinnehavaren.

13.3 Ett spel anses ha placerats så snart det har behandlats av våra servrar. Accepteringsmeddelandet är normalt snabbt, men under exceptionella omständigheter kan det försenas i vilket fall du bör uppdatera din webbläsare och kontrollera din kontosida och, om det fortfarande inte finns, kontakta kundsupport som kan klargöra din position.

13.4 Kommunikationsfel inträffar ibland. Skulle det uppstå ett avbrott i kommunikationen efter att du satsat och det har mottagits på våra servrar kommer det fortfarande att anses ha gjorts. Du får information om att det har godkänts när kommunikationen återupprättats. Om insatsen inte tas emot på våra servrar kommer den inte att delta och insatsbeloppet tas inte från ditt konto hos oss. Om du är osäker på din position, placera inte ytterligare en satsning förrän du har kontaktat kundsupport för att bekräfta din position.

14. Klagomål

14.1 Smarkets strävar efter att göra din upplevelse med oss ​​till en trevlig. Det kan dock finnas tillfällen där du känner dig missnöjd med kvaliteten på vår produkt eller vår kundservice. Vi rekommenderar att du framför ditt klagomål genom att adressera ett e-postmeddelande till vår kundsupport, men vi kommer hantera ditt klagomål oavsett vilket kontaktsätt du väljer att framföra det genom. Ditt klagomål kommer att eskaleras till ledningen och vi kommer att sträva efter att hantera det inom två arbetsdagar efter mottagandet.

14.2 Om du vill lämna in ett klagomål kan du enklast göra det via Smarkets kundsupport med hjälp av kontaktuppgifterna på "Hjälpcenter" på webbplatsen. Parterna ska göra sitt yttersta för att nå en lösning i god tid inom rimlig tid.

14.3 I händelse av att Smarkets inte kan lösa tvisten och det finns ett dödläge på plats, konsumenter kan kontakta eCOGRA. För att väcka en tvist med eCOGRA, gå till https://ecogra.org/ata/policies_procedures.php och följa procedur med hjälp av deras tvist formulär.

14.4 Kunder kan också använda EU tjänst för tvistlösning online https://ec.europa.eu/consumers/odr, eller den Allmänna reklamationsnämnden (https://www.arn.se/) för att hjälpa till med deras tvist.

15. Standardvillkor för kampanjer

15.1 Du måste vara 18 år eller äldre för att satsa och / eller delta i kampanjer. Anmälningar från mindreåriga kontoinnehavare kommer att ogiltiga.

15.2 Kampanjer är endast tillgängliga en gång per individ. Smarkets kan efter eget gottfinnande bestämma om de anser att olika konton är kopplade till samma person med hjälp av vilket som det anser vara lämpligt. Om ett duplikatkonto har använts förbehåller sig Smarkets rätten att innehålla eventuella kampanjförmåner.

15.3 Genom att gå in i kampanjen accepterar du och accepterar att vara bunden av dessa villkor utöver eventuella specifika villkor som gäller kampanjen.

15.4 Användare som anmäler sig till Pro-nivån är inte berättigade till uppdragsbaserade kampanjer.

15.5 Alla beslut från Smarkets när det gäller frågor rörande eller relaterade till kampanjer är slutgiltiga och ingen korrespondens kommer att ingås.

15.6 Kampanjer via e-post och SMS kommer endast att vara tillgängliga för de användare som har fått ett reklammeddelande eller textmeddelande direkt från Smarkets.

15.7 Användare på antingen Pro Tier- eller Select Tier-provisionskurserna kommer inte att vara berättigade till några marknadsföringsprovisionspriser.

15.8 Smarkets förbehåller sig rätten, enligt eget godtycke, att utesluta dig från alla kampanjer.


Senast uppdaterad: 5 oktober 2022


Fortfarande inte på Smarkets?

Handla idrottsgrenar, politik och aktuella frågor med en branschlös låg 2% -provision.

Gå med i Smarkets