Hur kan vi hjälpa dig?

1 - 11. Smarkets allmänna spelregler

1.  Introduktion

 

1.1 Smarkets gör allt för att säkerställa att betting sker på ett rättvist och säkert sätt.

1.2 Smarkets förbehåller sig rätten att ändra dessa regler från närsomhelst. Reglerna som gäller det ögonblick då du lägger din insats gäller för det där spelet. Se även sportspecifika regler

1.3 Smarkets tar inte ansvar för eventuella fel eller utelämnanden med avseende på händelse- och marknadsdata.

1.4 Omatchade bets är omedelbart aktiva utan dröjsmål före och under evenemanget.

1.5 Bets matchas i prioriterad prisperiod. Bets med ett bättre pris matchas först. Om priset är lika kommer betsen att matchas i den ordning de mottogs av Smarkets exchange.

1.6 Utöver avsnitt 5 i de allmänna villkoren ingår dessa regler i de Användarvillkor som gäller för din användning av Smarkets tjänster. Om inkonsekvens eller konflikt uppstår mellan dessa regler och de allmänna villkoren har de allmänna villkoren företräde.

2.  Kundansvar

2.1 Det är kundens ansvar att ha läst och godkänt Smarkets Bettingregler innan du lägger något spel och är fullt medveten om specifika regler som påverkar vilken marknad som de vill satsa på. Kunden bör kontakta support@smarkets.com om han eller hon har några frågor eller problem.

3.  Kundfrågor

3.1 Kunder uppmanas att kontakta support@smarkets.com om han eller hon är orolig eller har frågor angående spelreglerna eller avvecklingen av ett Smarkets-kontrakt.

3.2 Skulle en kund har ett klagomål kan denne följa processen som vi utvecklat och som förklaras i villkoren 13 i de allmänna villkoren.

4.  Regler för avgörande av bets

 

4.1 Smarkets kommer att göra allt för att säkerställa att insatserna avgörs så fort som möjligt efter att resultatet fastställts.

4.2 Om möjligt kommer Smarkets att förlita sig på det officiella resultatet som publicerats av evenemangets styrande organ.

4.3 Om det inte finns något officiellt resultat från ett styrande organ, använder Smarkets information från oberoende källor för att bestämma resultatet.

4.4 Om osäkerhet kring ett resultat uppstår, förbehåller sig Smarkets rätten att fördröja avgörandet tills osäkerheten kan lösas till Smarkets tillfredsställelse. Om osäkerheten inte kan lösas till Smarkets tillfredsställelse förbehåller sig Smarkets rätten att ogiltigförklara marknaden.

4.5 Smarkets förbehåller sig rätten att ogiltigförklara eller återställa marknader om ny information blir tillgänglig, till exempel på grund av diskvalificering, fusk eller regelbrott.

4.6 Smarkets förbehåller sig rätten att ta tillbaka avgörandet av någon marknad om marknaden är felaktigt avgjord (teknisk eller mänsklig).

4.7 Om Smarkets återställer en marknad på grund av ett fel kan det leda till att ändringar görs i kundens saldo för att återspegla förändringar i avgörande av marknader.

5.  Regler för att ogiltigförklara spel

5.1 För att säkerställa integritet och rättvisa för alla kunder förbehåller sig Smarkets rätten att ogiltigförklara spel där misstänkt bedräglig eller annan förbjuden aktivitet har inträffat. Smarkets förbehåller sig också rätten att ogiltigförklara spel uppenbarligen var felaktiga, eller när det uppstått ett tekniskt fel.

5.2 Smarkets förbehåller sig rätten att kräva tillbaka pengar som utbetalats felaktigt.

6.  Exceptionella omständigheter

Dessa regler gäller så länge de inte ersätts av en sports specifika spelregler.

6.1 Övergivande

  • Om eventet inte avslutas inom 36 timmar efter planerad starttid, raderas alla spel.

6.2 Avbeställningar

  • Om eventet avbryts, raderas alla spel.

6.3 Uppskjutningar

  • Om eventets starttid skjuts upp mer än 36 timmar från den ursprungliga schemalagda tiden, raderas alla spel.

6.4 Ändring av motståndare

  • Om det görs en ändring i motståndarna för ett eventet, raderas alla spel.

6.5 Platsbyte

  • Om eventarenan ändras, raderas alla spel.

6,6 Tid

  • Om längden på eventet ändras, raderas alla spel.

6.7 Dead Heat

  • Om det blir fler vinnare än väntat, kommer vinsten delas proportionellt.

6.8 Byte av yta

  • Om det finns en förändring i underlaget, står alla spel kvar.

7.  Dead Heat-regler

7.1 Ett dead heat definieras som en eventet där det finns två eller flera vinnande kontrakt.

7.2 Vid ett dead heat delas vinster och förluster som uppkommit mellan alla deltagare. Nedan finner du formeln för detta tillsammans med relevanta exempel:

"För" satsningar bestäms med hjälp av denna ekvation:

Avkastning = (Backers insats * (antal förväntade vinnare / antal faktiska vinnare)) * ursprungliga odds.

Om användaren till exempel ställde en “för” -order värd 200 kr på en häst med odds på 4,0 som sedan slutade först i ett dead heat med två andra hästar, skulle deras insatser fördelas enligt följande:

(200 kr * (1 / 3)) * 4 = 266.67 kr

Vinst / förlust = backer’s insats = 66.67 kr

"Mot" satsningar räknas ut så här:

Avkastning = (1 - (förväntat antal vinnare / antal faktiska vinnare) * ursprungliga odds) / (original odds - 1)) * ursprunglig liabilitet

Till exempel om en användare ställde en försäljningsorder på samma händelse för 200 kr med odds på 4,0, skulle deras avkastning beräknas enligt följande:

(1 - (1 / 3) * 4.0 / (4.0 - 1)) * 600 = ((0.6667 * 4) / 3) *600 = 533.36 kr

Vinst / förlust = retur - ursprunglig liabilitet = 533.36 kr - 600 kr = -66.64 kr

7.3 I händelse av ett dead heat på en marknad med flera vinnare, kommer endast kontrakt som är bundna förbi den sista vinnande positionen att påverkas. Eventuella vinnande kontrakt delas sedan på antalet återstående platser.

Om ett dead heat exempelvis uppstår på en marknad med de topp tre bästa hästarna, där tre hästar kom på delad första plats, så anses alla tre vara vinnare och man slipper räkna ut vad som gäller.

Om två hästar kommer på delad 3:e plats efter att de första två hästarna gått i mål, gäller dead heat-reglerna enbart för den 3:e och 4:e hästen.

8.  In-play spelregler

8.1  Allmänt

8.1.1 Vi försöker stoppa marknader och avbryta satsningar vid början och slutet av en händelse. Vi kan emellertid inte alltid garantera att en marknad kommer att stoppas och avbryta bets exakt i början av ett event. Därför är det viktigt att användare har koll på sina insatser hela tiden.

8.1.2 Om en marknad inte stoppas i början av evenemanget, kommer alla spel som matchas efter avstängningen att avbrytas om marknaden inte blir in-play under matchens gång. För hästar, kommer evenemangets början att betraktas som officiell tid och för fotbollsmatcher (de som hanteras av vårt Instant Match-system), kommer starttiden att anses vara den tid då scouten skickar en avspark avisering till oss. För alla andra händelser anses starttiden vara den schemalagda starttiden. Om det inte finns någon officiellt planerad starttid använder vi all tillgänglig information för att bestämma en exakt starttid.

8.1.3 Om en marknad inte stoppas, med omatchade insatser som avbrutits, i början av en händelse men marknaden stannas för att bli in-play vid en senare tidpunkt under evenemanget kommer alla spel som matchas efter officiell tid att stå kvar. Denna regel gäller för alla händelser, förutom i en fotbollsmatch (hanterad av vårt Instant Match-system), där en materiell händelse inträffar innan matchen inleds.

I det här fallet matchas insatser efter den materiella händelsens start men innan den materiella händelsen kommer att stå, men de som matchas efter det att den materiella händelsen har gått, kommer, som rapporterad av vår scouts, att vara ogiltiga. Materiella händelser definieras som mål, röda kort eller straffar.

8.1.4 Om en marknad inte stoppas och omatchade satsningar inte avbryts i slutet av en händelse, förbehåller vi oss rätten att avbryta eventuella omatchade spel och / eller radera eventuella insatser som matchas efter denna tid. Om officiella tidpunkter inte är tillgängliga använder vi all tillgänglig information för att bestämma en exakt tid.

8.1.5 Det är inte tillåtet att satsa efter resultatet av en händelse har klargjorts. Vi förbehåller oss rätten att upphäva spel där en användare har erhållit en orättvis fördel genom att placera insatser efter det att en händelse har inträffat i en match eller ett spel (till exempel genom att placera insatser omedelbart efter att ett mål har gjorts för att utnyttja priset som det var innan målet)


8.2  Marknader som omfattas av en fördröjning med in-play betting

8.2.1 Spel som läggs på en spelmarknad är föremål för fyra sekunder (hästkapplöpning) eller åtta sekunder (alla andra händelser) fördröjning innan de släpps på marknaden. Insatsen kommer också att vara omöjlig att justera eller avbryta förrän efter fördröjningen.

8.2.2 Marknader som omfattas av en in-play fördröjning hanteras inte av oss. Det innebär att marknader inte stoppas när det finns en materiell händelse (till exempel ett mål, straff eller ett rött kort). Det är därför viktigt att användarna övervakar sina in-play-spel hela tiden.

8.2.3 En eventuell ökning av spel eller odds sker efter en fördröjning.

8.2.4 Kunder kan handla mot API-användare, som följer olika arrangemang för in-play-marknader. Smarkets API är tillgängligt för likviditetsleverantörer, bland annat Hanson Applied Sciences Limited (ett företag i samma koncern som Smarkets).

8.3  Instant matchregler

8.3.1 Om en match hanteras av "Instant Match" så anges det högst upp i ett event när det går live.

8.3.2 Bets placerade på marknader där "Instant Match" -regler gäller, kommer att skickas in och placeras på en marknad utan att vara föremål för en in-play fördröjning.

8.3.3 När en matchad insats genomförs, kommer en bekräftelseperiod på åtta sekunder att genomföras. Insatser som får en bekräftelse kommer att vara i ett "Väntande" tillstånd på spelkupongen. När insatsen har lämnat sin väntande period och bekräftas kommer den visas i ditt kontoutdrag.

8.3.4 När en insats matchas är priset fastställt. I de flesta fall kommer en sådan satsning att bekräftas efter åtta sekunder, men om vi får information om en betydande händelse i matchen under denna period (se specifika sportregler för detaljer) kommer vi att upphäva detta för att ge kunderna skydd mot dem med snabbare flöden och fördelaktig information.

8.3.5 Systemet bygger på extern data som samlas av scouts på marken. Det betyder att materiella händelser, i sällsynta fall, kan missas eller utförande ogiltigförklaras när en materiell händelse inte sker. I dessa fall förbehåller vi oss rätten att ogiltigförklara insatser som gjorts i enlighet med regel 8.1.5. Vi återställer inte insatser som ogiltigförklarats, så det är viktigt att se till att din insats är bekräftad.

8.3.6 Om det externa dataflödet från scouts förloras, stoppas eller försenas, kan vi, om vi vill, återställa marknaden till ett icke-hanterat tillstånd och tillämpa en fördröjning (se avsnitt 8.2).

8.3.7 Sportspecifik logik tillämpas för att hantera dessa Instant Match-marknader. Se specifika sportregler här.

9.  Diverse regler

9.1 All information som tillhandahålls av Smarkets tillhandahålls i god tro. Med förbehåll för villkor 11.1 i de allmänna villkoren kan Smarkets dock inte acceptera ansvar för eventuella fel eller brister gällande information, t.ex. priser, löpare, tider, poäng eller resultat.

9.2 Smarkets förbehåller sig rätten att korrigera eventuella fel och kommer att vidta rimliga förfaranden för att säkerställa att marknaderna regleras med integritet och transparens.

9.3 Om nya marknader skapas, kommer alla spel på de nämnda marknaderna att placeras i enlighet med betting reglerna vid den tiden.

9.4 Smarkets förbehåller sig rätten att använda sin personliga bedömning om en händelse som faller utanför dessa regler förekommer.

9.5 Regler för flervalsspel där alla val tillhör olika evenemang.

9.5.1 Om ett val ogiltigförklaras, kommer oddset för flervalsspelet att sänkas i enlighet med det val som ogiltigförklarades.


9.5.2 Om en reducerande faktor appliceras på någon marknad från vilket ett val i flervalsspelet valts från, kommer oddsen för resten av flervalsspelet sänkas i enlighet.


9.6 Regler för flervalsspel där alla val tillhör samma evenemang (Bet builders)


9.6.1 Om ett val ogiltigförklaras, kommer hela flervalsspelet att annulleras med din insats tillbaka. Detta kommer att ske oavsett resultatet av andra val. Detta inkluderar ett utfall där ett eller flera val redan har förlorat.


9.6.2 Cash out kommer upphöra att vara tillgängligt för denna typen av flervalsspel då evenemanget blir in-play.

10.  Regler för att behålla in-play-insatser

10.1 För marknader som ska schemaläggas kan en kund begära att en omatchad insats inte avbryts när marknaden startar. Detta görs genom att välja alternativet "Keep bets in play" i insats-widgeten och bekräfta den förfrågan. Det betyder att den omatchade insatsen kvarstår när andra omatchade insatser avbryts i början av evenemanget.

10.2 Standardinställningen avbryter oöverträffade satsningar när marknaden stannar. Du måste välja varje insats individuellt för att hålla dem i spel.

10.3 Alla omatchade insatser avbryts när en icke-löpare avlägsnas från en hästmarknad om en reduceringsfaktor tillämpas.

10.4 När en materiell händelse (mål, straff eller rött kort till exempel) inträffar i en live fotbollsmatch som hanteras av Instant Match, annulleras andra omatchade spel innan marknaden öppnas igen. Däremot kommer spel med alternativet "Keep bets in play", inte att avbrytas utan ligger kvar i sin ursprungliga köplats.

10.5 Om ditt spel matchas in-play och ett materiellt event sker under den 8 sekunder långa veriferingsperioden kommer spelet ogiltigförklaras och inte vara kvar när marknaden öppnar igen.

11.  Utbetalningsregler

11.1 Utbetalningsknappen låter dig ta ut pengar från spel med individuella kontrakt istället för hela marknaden.

11.2 När du ber om ett uttag så kommer du meddelas om det lyckats eller inte.

11.3 Vi garanterar inte att din utbetalning kommer accepteras. Till exempel om marknaden stängts ner eller oddsen ändrades innan din förfrågan hade hanterats.

11.4 Om din utbetalning misslyckades kommer ett meddelande med en anledningen att visas, du kommer även få ett nytt utbetalningsvärde presenterat för dig.

11.5 Om du tar ut pengar för ett spel som sedan ogiltigförklaras kommer inga vinster eller förluster delas ut och endast din ursprungliga insats kommer betalas tillbaka.

11.5 If you cash out a bet on a market that is ultimately voided, no winnings or losses will be

made and only your initial stake will be returned.

 

Senast ändrad: June 14, 2022


Smarkets generella bettingregler (1-11) gäller såvida de inte ersätts av de Generella Villkoren eller en sports specifika bettingregler.

 


Fortfarande inte på Smarkets?

Handla idrottsgrenar, politik och aktuella frågor med en branschlös låg 2% -provision.

Gå med i Smarkets