Hur kan vi hjälpa dig?

Förlustbegränsningar

Vad är förlustbegränsningar?

Förlustgränser gör att du kan begränsa hur mycket pengar du kan förlora under en viss period. Gränsen kan ställas in över en period av en dag, en vecka, en månad eller ett år.

Gränssnittsfunktionen kan uttryckas i en enkel formel som:

Begränsningsbelopp + total kontoneksponering + vinst / förlust i gränsfönster> = 0

Förlustgränsen är därför en gräns, vilket betyder att eventuella pengar som vunnits under en viss gränsperiod kommer att läggas till ditt gränsbelopp för den perioden. Förluster kommer att dras av från återstående gränsbelopp i den period de löser sig, oavsett när satsningarna placerades.

Exempel:

En användare ställer en daglig förlustgräns på 100 kr och lägger omedelbart ett 100-talars insats på dag 1. Insatsen avgörs under samma period, dag 1 och vann 50 kr. Användaren kan nu nå en exponering på £ 150 under denna period.

Användaren lägger ytterligare en satsning på £ 50, vilket förloras på dag 2. Användaren kan bara satsa ytterligare £ 50 i den här nya perioden, trots att inga satsningar har gjorts i det ännu, eftersom förlusterna på £ 50 blev erkända i den här perioden.

Total exponering

Om du anger en förlustgräns kommer du också att förhindra att ditt konto överstiger detta belopp, plus eventuella vinster som uppkommit under den perioden, totalt exponering. Detta innebär att om du ställer in en gräns på 100 £ och sedan lägger en insats på 100 £, kommer du inte kunna lägga ytterligare insatser förrän det här spelet uppfyller. Detta är fallet förutom om en ytterligare satsning skulle minska din totala kontoexponering, till exempel en utbyte. Det betyder att om du satsar £ 100 på en händelse som händer 7 dagar från nu, kommer du inte att kunna lägga några insatser som ökar din exponering förrän den insatsen löser sig, även om du har valt en daglig gräns.

Exempel:

En användare ställer in en 100-dagars förlustgräns på 100 kronor och lägger omedelbart en 100-tommers back-satsning på ett evenemang som slutar 5 dagar från och med nu. Användaren kommer inte att kunna göra några ytterligare insatser som skulle öka den totala exponeringen förrän den insatsen löser sig. Om insatsen förlorar kan användaren inte lägga några ytterligare insatser fram till följande begränsningsperiod, eftersom 100 kronor av förluster redovisades under den aktuella perioden.

Återställningstider

Förlustbegränsningar vid Smarkets återställs nästa gång exponeringen av kontot ändras efter utgången av den aktuella gränsen.

Exempel:

En användare ställer en daglig gräns på 100 kr vid 15:00 på dag 1. Gränsen återställs nästa gång användarens kontoneksponering ändras efter 15:00 på dag 2. Om det är 15:36 på dag 2 kommer gränsen att återställ nästa vid den första exponeringsändringen efter 15:36 på dag 3 och så vidare. Samma logik gäller för vecko-, månads- och årsgränser.