Hur kan vi hjälpa dig?

Förklaring av förlustgränser

Vad är förlustgränser?

Förlustgränser gör att du kan begränsa summan som du kan förlora under en vald period. Gränsen kan ställas in för en period på en dag, en vecka, en månad eller ett år.

Gränsens funktion kan uttryckas med en enkel formel som:

Begränsat belopp + totalkontoexponering + vinst/förlust i gränsfönstret >= 0

Förlustgränsen är därför en nettogräns, vilket innebär att alla pengar du vinner under en angiven gränsperiod kommer att läggas på din gräns för den perioden. Förluster kommer att dras av från det kvarvarande gränsbeloppet under den period då de rättas, oavsett när spelen placerades.

Exempel:

En användare ställer in en daglig förlustgräns på 1 000 kr och placerar omedelbart 1 000 kr på ett backspel under dag 1. Spelet rättas under samma period, dag 1, vinst 500 kr. Användaren kan nu uppnå en exponering på 1 500 kr under denna period. 

Användaren placerar ytterligare ett spel på 500 kr, som förloras dag 2. Användaren kan då endast placera spel för ytterligare 500 kr under den nya perioden, även om han/hon inte har placerat några spel under perioden ännu eftersom de förlorade 500 kronorna går in under den här perioden.

Total exponering

Att ställa in en förlustgräns kommer även förhindra ditt konto från att överstiga detta belopp, plus alla ackumulerade vinster under perioden, i total exponering. Det innebär att om du ställer in en gräns på 1 000 kr och sedan placerar ett spel på 1 000 kr, kommer du inte kunna placera ytterligare spel förrän detta spel rättats. Så är fallet förutom när ett ytterligare spel skulle reducera din totala kontoexponering, såsom  en handel. Det innebär att om du satsar 1 000 kr på ett evenemang som sker 7 dagar från nu, kommer du inte kunna placera några spel som ökar din exponering förrän det spelet rättats, även om du har valt en daglig gräns.

Exempel:

En användare ställer in en daglig förlustgräns på 1 000 kr och satsar omedelbart 1 000 kr på ett backspel på en händelse som avslutas om 5 dagar. Användaren kommer inte kunna placera några ytterligare spel som skulle öka den totala exponeringen förrän spelet rättats. Om spelet förloras kan inte användaren placera några ytterligare spel förrän följande gränsperiod eftersom en förlust på 1 000 kr har gjorts under den aktuella perioden.

Återställningstider

Förlustgränser på Smarkets kommer att återställas nästa gång kontots exponering ändras efter dess att den nuvarande gränsperioden har löpt ut.

Exempel:

En användare ställer in en daglig gräns på 1 000 kr klockan 15:00 under dag 1. Gränsen kommer att återställas nästa gång användarens kontoexponering ändras efter klockan 15:00 under dag 2. Om det sker 15:36 under dag 2 kommer gränsen nästa gång att återställas vid första kontoexponeringen efter klockan 15:36 under dag 3 och så vidare. Samma logik tillämpas till veckovisa, månatliga och årliga gränser.