Hur kan vi hjälpa dig?

32. eSportsregler

Satsningar allmänna spelregler (1-11) gäller om inte ersättas av villkoren eller sportspecifika vadslagningsregler.

32.1 Allmänt

32.1 Alla marknader avgörs baserat enligt det officiella resultatet från relevant liga / turneringsarrangör.

32.2 Om ett serieformat ändras innan serien startar kommer alla marknader som fanns före den tidpunkt då formatet ändrades ogiltiga.

32.3 Om ett serieformat ändras efter att serien har ställts in-play kommer alla marknader i serien att bli ogiltiga, med undantag för marknader som entydigt har bestämts vid den tidpunkt då serieformatet ändrades.

32.4 Om en serie startas och senare avbryts eller skjutas upp och inte återupptas inom 6 timmar efter den faktiska planerade starttiden, kommer spel på alla marknader i fråga om den serien att upphöra att gälla, med undantag för spel på några marknader som har fastställts otvetydigt .

32.5 Om ett lag byt kommer alla spel på det laget att stå. Smarkets förbehåller sig rätten att ogiltigförklara alla spel som har placerats i förhållande till ett lag om det finns väsentlig osäkerhet om det lagets identitet.


Fortfarande inte på Smarkets?

Handla idrottsgrenar, politik och aktuella frågor med en branschlös låg 2% -provision.

Gå med i Smarkets