Hur kan vi hjälpa dig?

Nettorättning

Om du har placerat flera spel på samma marknad kommer din kontosida att visa den sammanlagda rättningen för marknaden när rättningen sker.

Detta innebär att du inte kommer se en enskild uppdelning för marknaden. Detta är för att vi endast debiterar provision baserat på nettovinster och inte för varje vinnande spel.

 

I exemplet nedan har vi tre spel på vinnarmarknaden för matchen Manchester City mot Liverpool. 

Spel vunnet – Mot Manchester City – 190,70 kr vid 2,38. Vinst = 190,70 kr

Spel förlorat – Mot Liverpool – 48,70 kr vid 3,2. Förlust = 107,10 kr

Spel vunnet - Mot Manchester City – 96,60 kr vid 2,4. Vinst = 96,60 kr

För att göra en nettorättning av marknaden måste vi addera vinsterna och subtrahera förlusterna. Vi får därför följande uträkning:

190,70 kr + 96,60 kr - 107,10 kr = 180,20 kr

När provisionen på 2 % (3,60 kr) tillämpats blir den totala nettorättningen 176,60 kr

 

Screen_Shot_2018-01-30_at_12.19.58.png


Fortfarande inte på Smarkets?

Handla idrottsgrenar, politik och aktuella frågor med en branschlös låg 2% -provision.

Gå med i Smarkets