Hur kan vi hjälpa dig?

Så använder du din kontoöversikt

På kontoöversikten visas en lista över alla placerade spel och transaktioner som gjorts på ditt konto.

Vad visas i översikten?

I översikten visas information om allt ditt spelande, din marknad och dina transaktioner på Smarkets.

Användning av filter

När du befinner dig på din kontosida kan du tillämpa följande filter:

 • Transaktionstyp
 • Tidsram

Screenshot_from_2017-08-23_11-57-27.png

Så tillämpar man ett filter

 1. För att tillämpa ett filter klickar du på rullgardinsmenyn högst upp på sidan 

  Screenshot_from_2017-08-23_11-59-59.png

 2. Härifrån kan du välja relevanta filter som du vill tillämpa. Du kan välja flera filter och de som väljs kommer att visas högst upp på sidan.

Screenshot_from_2017-08-23_11-59-23.png

Förstå din kontoöversikt

Kontoöversikten innehåller information om all historisk aktivitet på ditt konto.

Löpande saldo

Ditt löpande saldo visas. Detta är ditt saldo innan exponering för aktuella spel har debiterats, vilket innebär att det kan skilja från ditt tillgängliga saldo högst upp på sidan. Ditt löpande saldo minus din exponering kommer motsvara ditt tillgängliga saldo.

Tidsangivelse

När man placerar ett spel kommer det finnas en tidsangivelse för varje steg längs spelprocessen i översikten. Därmed kan du se när ett spel placerats och när det matchats.

Risk

Spelrisk syftar på det belopp du riskerar när du placerar ett spel. Risken kan visas för lay-spel under backers insats i kolumnen ”insats/risk”.

Nedan visas hela livscykeln för ett spel.


Screenshot_from_2017-08-24_10-43-17.png

Marknadsrättning

Om du har placerat flera spel på samma marknad kommer din kontosida, när rättningen sker, att visa den sammanslagna rättningen för marknaden.

Detta innebär att du kommer se ditt nettoresultat för marknaden, inte en uppdelning för varje enskilt spel. Detta är för att vi endast debiterar provision baserat på nettovinster och inte för varje vinnande spel.

Exemplet nedan visar flera spel på en marknad, där hela rättningen är gjord och provision tillämpats.


Screenshot_from_2017-08-24_10-54-29.png

Övriga detaljer

Högst upp på sidan visas följande information.

 • Ditt tillgängliga saldo. 
 • Din totala exponering – det maximala beloppet du kan förlora – i alla för närvarande orättade spel.
 • 20 dagars vinster/förluster (alla rättade spel under de senaste 30 dagarna).
 • Den maximal vinsten för alla nuvarande orättade spel.
 • Antalet spel du placerat under innevarande kalendermånad.
 • Det totala beloppet du satsat under månaden.

Fortfarande inte på Smarkets?

Handla idrottsgrenar, politik och aktuella frågor med en branschlös låg 2% -provision.

Gå med i Smarkets