Hur kan vi hjälpa dig?

Vanliga frågor om Smarkets provision

Hur ser Smarkets provisionsstruktur ut?

Den ursprungliga provisionen på börsen är 2% och provisionen på standardnivån är endast 2% av nettovinsten per marknad.

Utöver det har vi två nivåer för de mest aktiva och lönsamma av Smarkets användare.

  • En 1% Proffsnivå. Alla som placerar 1 500 spel eller mer alternativt satsar 12 000 000 kr på en månad måste välja Proffsnivån för att fortsätta handla på Smarkets.
  • En 3% Utvald Nivå som gäller för ett litet antal av Smarkets mest framgångsrika användare, dvs. de som har en nettovinst på mer än 300 000 kr under de senaste 12 månaderna.

 

Kommer jag nå en av de ovanstående nivåerna?

Endast 0,2 % av våra nuvarande kunder placerar fler än 1 500 spel, satsar mer än 12 000 000 kr på en månad eller har gjort vinster på över 300 000 kr under de senaste 12 månaderna.

Med det sagt måste du fortsätta på den Proffsnivån om du når en av de två gränserna, annars kan du inte fortsätta handla på Smarkets. Om du överstiger gränsen för den Utvalda Nivån så aktiveras den automatiskt på ditt konto.

För att våra användare enkelt ska kunna se var de befinner sig i förhållande till sina gränser finns sidan Handelsstatistik & Provisions -sida där vi samlar allt du behöver veta om din provision. Du hittar sidan via kontomenyn eller genom att besöka smarkets.com/account/stats när du har loggat in.

De två gränserna som är kopplade till Proffsnivån (antalet spel och storleken på belopp du satsat) återställs den första dagen varje månad, medan summan som räknas ut för den Utvalda Nivån baseras på din vinst under de senaste 12 månaderna.

 

Vilka mätvärden baseras provisionsgränserna på?

För Proffsivån

Antal placerade : antalet enskilda spel – oavsett om det är backing eller laying – som placeras på Smarkets.

Beloppet du satsat: det samlade värdet av alla spel du placerat.

Tänk på att alla dessa uppgifter baseras på alla spel du placerar. Det spelar ingen roll om de inte har matchats, delvis har matchats eller matchats helt. Gränserna baseras på den ursprungliga insatsen du placerade.

Om du exempelvis placerar ett back-spel värt 1 000 kr med odds på 5,0 och 920 kr matchas, ändras priset och du kan avbryta den andel av ditt spel som inte matchades innan du kan placera ännu en matchning värd 180 kr med odds på 4,9 som inte matchas. Under dessa omständigheter så delas ditt 1 000 kr spel mellan odds på 5,0 och 4,9. I det här exemplet läggs 1 180 kr till mätaren som mäter beloppen du satsar och två spel skulle läggas till i mätaren för antalet spel (ett spel för 1 000 kr och ett spel för 180 kr).

För den Utvalda Nivån

Nettovinst: nettovinsten på ditt konto under de senaste 12 månaderna.

Om vi till exempel räknar ut att du överstigit 300 000 kr i nettovinst den 15 februari, 2020 så använder dina vinster och förluster från 1 februari, 2019 - 31 januari, 2020. Den första dagen i mars börjar vi använda siffrorna för dina vinster och förluster under de senaste 12 månaderna, från 1 mars, 2019 -29 februari, 2010.

Hur börjar jag med i Proffsnivån? Kan vem som helst göra det?

Endast användare som har nått gränsen för Proffsnivån på 80 % kvalificerar. För att göra det behöver du kontakta kundtjänst som kan ändra provisionen på ditt konto.

Jag är redan på den Utvalda Nivån, gäller spel- och insatsgränserna för Proffsnivån?

Nej. Om du redan tillhör den Utvalda Nivån räknas inte gränsen på 1 500 spel och insatser värda 12 000 000 kr som krävs för att vara kvar på Standardnivån.

Hur ser provisionsstrukturen ut för Proffsnivån och den Utvalda Nivån?

Om du tillhör Proffsnivån eller den Utvalda Nivån betalar du provision per enskilt matchat spel som avgörs (1 % för Proffsnivån, 3 % för den Utvalda Nivån), antingen på vinsten om du vinner eller förlusten om du förlorar .

Exempel (med 1 % Proffsnivå):

Ditt back-spel som är värt 100 kr med ett odds på 4,0 vinner och du får 300 kr i vinst. Då betalar du 1 % i provision (3 kr) och slutvinsten blir totalt 297 kr.

Om samma back-spel som är värt 100 kr med odds på 4,0 förlorar betalar du 1% provision på förlusterna (1 kr) vilket innebär en total förlust på 101 kr.

Ditt lay-spel värt 100 kr med odds på 4.0 vinner vilket betyder 100 kr i vinst. Du betalar 1 % provision på vinsten (1 kr) och slutvinsten landar på 99 kr.

Om samma lay-spel värt 100 kr med odds på 4,0 förlorar har du förlorat 300 kr. Du betalar 1 % provision på förlusterna, vilket resulterar i en total förlust på 303 kr.

Exempel när du placerar flera spel på en marknad:

Du placerar ett vinnande back-spel värt 100 kr med odds på 4,0 och ett förlorande lay-spel med odds på 3,0 på samma kontrakt. Ditt back-spel ger dig en vinst på 300 kr. Du betalar ännu en gång 1 % provision på vinsten (3 kr) vilket ger dig en vinst på 297 kr för detta spel.

Ditt lay-spel förlorar däremot 200 kr och du betalar 1 % provision på förlusten (2 kr) för en total förlust på 202 kr.

I slutändan kan du räkna ut den samlade vinsten för båda spelen på följande sätt: 297 kr-202 kr = 95 kr. Observera att provisionen ändras på både vinnande och förlorande spel på marknaden.

Kan jag stänga mina positioner efter att jag har nått en av gränserna för Proffsnivån?

Nej, däremot kommer vi att meddela dig när du når 80 % av en av gränserna. Du kan enkelt börja spela på Proffsnivån när du passerar en av 80 %-gränserna på Standardnivån genom att kontakta kundtjänsten. Därefter kan du fortsätta handla.

Jag har nått en av gränserna för Proffsnivån. Vad ska jag göra för att kunna fortsätta handla på Smarkets?

Du måste ansluta dig till Proffsnivån. Tänk på att du inte automatiskt kommer få provisionsstrukturen för Pro Nivån. Istället måste du aktivera Proffsnivån på ditt konto genom att kontakta vår kundtjänst.

När får jag reda på att mitt konto uppgraderats om jag flyttas till den Utvalda Nivån?

Kunder vars konton kvalificerar för den Utvalda Nivån kommer få ett mejl 7 dagar innan kontot uppdateras till provisionen för den Utvalda Nivån.

När börjar den nya provisionen att gälla?

Så fort ditt konto har flyttats till Proffsnivån eller den Utvalda Nivån kommer den nya provisionen gälla för all din handel. För att tydliggöra så kommer den nya provisionen inte endast gälla för alla spel du placerar efter att den nya nivån har aktiverats, utan den gäller för all handelsaktivitet på ditt konto direkt efter bytet.

Kan jag lämna Proffsnivån efter att jag anslutit mig till den?

Ja, men först efter tre månader. Om du, efter tre månader, känner att du föredrar Standardnivån och dess gränser kan du byta tillbaka. För att göra det kontaktar du vår kundtjänst.

Kan jag få min nivå omvärderad om mina vinster och förluster faller under gränsen för den Utvalda Nivån?

Om dina vinster och förluster från de senaste 12 månaderna faller under 300 000 kr kan du ansöka om att få din provision granskad och ändrad av Smarkets. För att göra det behöver du kontakta kundtjänsten.

Jag har en kampanj för 0 % provision. Får jag 0 % om jag ansluter mig till Proffsnivån eller har blivit uppgraderad till den Utvalda Nivån?

Alla provisionskampanjer ogiltigförklaras omedelbart efter att du anslutit dig till Proffsnivån eller har blivit uppgraderad till den Utvalda Nivån.

Kan jag läsa mer om detta?

Ja. När vår provisionsstruktur lanserades 2018 skrev vår VD mer om provision och om hur vårt system fungerar i vår HQ-blogg.


Fortfarande inte på Smarkets?

Handla idrottsgrenar, politik och aktuella frågor med en branschlös låg 2% -provision.

Gå med i Smarkets