Hur kan vi hjälpa dig?

Självuteslutning från Smarkets

Om du behöver ta en paus från spelandet tillhandahåller vi ett alternativ för självuteslutning som förhindrar dig från att få tillgång till ditt Smarkets-konto under en bestämd eller icke-bestämd tidsperiod om du inte längre vill spela. 

Det är inte möjligt att öppna ditt konto igen under självuteslutningen. Du kan även utesluta dig själv från ditt konto direkt i 24 timmar. Du kan dock när som helst förlänga din självuteslutning och förlängningen kommer att träda i kraft omedelbart efter att den mottagits. En självuteslutning kommer att fortsätta vara aktiv när självuteslutningen löper ut om du inte vidtar åtgärder för att återaktivera ditt konto (en avkylningsperiod på en dag kommer att tillämpas automatiskt). 

Smarkets kommer inte att acceptera spel från dig som står i strid med en uteslutning som du själv har angett i enlighet med den här bestämmelsen. 

Obs: Om du överväger en självuteslutning kanske du vill registrera dig hos Spelpaus. Spelpaus är en kostnadsfri tjänst som gör att du kan utesluta dig själv från alla spelbolag online som är licensierade i Sverige. Besök https://www.spelpaus.se/ för att ta reda på mer och för att registrera dig på Spelpaus.

Så utesluter du dig själv från Smarkets

  1. Du kan utesluta dig själv från Smarkets genom att logga in på ditt Smarkets-konto och klicka på fliken inställningar.
  2. Härifrån klickar du på sidan ”Gränser.
  3. Bläddra ner på sidan tills du kommer till sektionen ”Självuteslutning”. Härifrån kan du välja hur länge du vill utesluta dig själv.

Obs:  Kontakta vår kundtjänst om du vill utesluta dig själv i mer än fem år eller permanent.

Kommande steg

När du har uteslutit dig själv rekommenderar vi följande steg: