Hur kan vi hjälpa dig?

Självuteslutning från Smarkets

If you need to take a break from gambling, we offer a self-exclusion option which allows you to prevent yourself from accessing your Smarkets account.

Self-exclusion means that your account will remain closed for a minimum of six months and will not be reactivated under any circumstances during the exclusion period.

Om du behöver ta en paus från spel, erbjuder vi ett alternativ för självuteslutning som gör det möjligt för dig att hindra dig från att komma åt ditt Smarkets-konto.

Självutslag innebär att ditt konto kommer att vara stängt i minst sex månader och kommer inte att aktiveras under några omständigheter under uteslutningsperioden.

Även om den minsta tidsperiod som självuteslutning kan ställas in är sex månader, erbjuder vi också ett uteslutande för ett eller fem år. För uteslutningar över fem år, eller för att permanent utesluta, kontakta vår kundsupport. När ett konto har blivit permanent uteslutet kan kontot inte öppnas under några omständigheter.

När din valda tidsperiod har gått kan du begära att ditt konto öppnas igen genom att ringa vår kundsupportrad.

Hur man utesluter från Smarkets

Du kan själv utesluta från Smarkets genom att logga in på ditt Smarkets konto och klicka på fliken Inställningar.

Screenshot_from_2018-05-23_10-58-11.png

Härifrån klickar du på ”gränser” länken.

Screenshot_from_2018-04-17_17-20-00.png

Bläddra ner sidan tills du ser självuteslutningen från Smarkets-sektionen (som visas nedan). Härifrån kan du välja den längd du vill själv utesluta för.

Självuteslutning från Smarkets

Obs! Om du vill ha uteslutningar över fem år, eller för att permanent utesluta, kontakta vår kundsupport.

Nästa steg

När du själv har uteslutit rekommenderar vi följande steg:

  • Sök ytterligare råd från ett erkänt problemspelande organ under denna period.
  • Installera programvara som blockerar åtkomst till internet spel webbplatser. (Råd här)
  • "Till skillnad från" och / eller "un-follow" alla spelrelaterade sociala medier.

Still not on Smarkets?

Trade sports, politics and current affairs with an industry-low 2% flat commission. All new customers get a £10 welcome bonus.

Join Smarkets