Hur kan vi hjälpa dig?

Ställa in gränser för insättningar, förluster och insatser

Du kan ställa in gränser för insättningar, försluter och insatser.

Insättningsgränser

Ta kontroll över det belopp du kan sätta in på ditt konto under en dag, en vecka och under en månad. 

När du nått din gräns kan du inte göra en ny insättning förrän din gräns är återställd.

Du kan sänka dina insättningsgränser när som helst och de kommer att tillämpas omedelbart.

Innan du höjer dina insättningsgränser bör du noggrant överväga om du har råd att göra det. Ta aldrig beslutet att höja dina gränser för att du har förlorat pengar och tror att du ska vinna tillbaka dem genom att spela mer. Om du vill höja en gräns kommer den nya gränsen att bli aktiv först efter 7 dagar och den kan inte göras kortare.

Om du vill höja en gräns eller ange en insättningsgräns som är högre än 10 000 kr per månad kommer Smarkets att kontakta dig via e-post för att uppfylla omsorgsplikten i enlighet med svensk lagstiftning.

 

Förlustgränser

Förlustgränser gör att du kan begränsa hur stort belopp du kan förlora under en angiven period. Denna gräns kan ställas in för en period på en dag, en vecka eller en månad.

Detta begränsar hur mycket pengar du kan förlora för att kontrollera ditt spelande.

Här kan du läsa om hur förlustgränser fungerar.

Insatsgränser

Insatsgränser gör att du kan begränsa din maximala insats per spel. 

 

Inloggningsgräns

Ta kontroll över hur mycket tid du spenderar hos oss genom att bestämma hur många timmar du tillåter dig själv att spela per dag, vecka eller månad. Vi kommer att logga ut dig automatiskt när du har nått din gräns. Inloggningsgränsen återställs vid midnatt för dagsbegränsningar, i slutet på veckan för veckobegränsningar och i slutet av månaden månadsbegränsningar.

Du kan när som helst förkorta din inloggade tid och detta kommer att tillämpas omedelbart.

Om du ökar din inloggade tid så kommer den att bli aktiv först efter en avkylningsperiod på 72 timmar som inte kan förkortas under några omständigheter.

Så ställer du in gränser

Gränser kan ställas in via inställningssidan på Smarkets. Du kan sänka dina gränser med en gång men ökningar av gränser träder först i kraft efter en avkylningsperiod på sju dagar.