Hur kan vi hjälpa dig?

1 - 11. General Smarkets spelregler

1.  Introduktion

1.1 Marknader gör allt för att säkerställa att vadslagning sker på ett rättvist och säkert sätt.

1.2 Marknader förbehåller sig rätten att ändra dessa regler från tid till annan. Reglerna som gäller när du lägger din insats gäller för det där spelet.

1.3 Marknader accepterar inte ansvar för eventuella fel eller utelämnanden med avseende på händelse- och marknadsdata.

1.4 Oöverträffade satsningar är omedelbart aktiva utan dröjsmål före och under evenemanget.

1,5 Bets matchas i prioriterad prisperiod. Bets med ett bättre pris matchas först. Om priset är lika kommer matcherna att matchas i den ordning de mottogs av Smarkets exchange.

1.6 Utöver avsnitt 5 i de allmänna villkoren ingår dessa regler i de villkor som gäller för din användning av tjänsten Smarkets. I den utsträckning av inkonsekvens eller konflikt mellan dessa regler och de allmänna villkoren har de allmänna villkoren företräde.

2.  Kundansvar

2.1  Det är kundens ansvar att ha läst och godkänt Smarkets Betting Rules innan du lägger något spel och är fullt medveten om några specifika regler som påverkar vilken marknad som de vill satsa på. Kunden bör kontakta support@smarkets.com om han eller hon har några frågor eller problem.

3.  Kundfrågor

3.1 Kunder uppmanas att kontakta support@smarkets.com om han eller hon har oro eller frågor angående spelreglerna eller avvecklingen av något Smarkets-kontrakt.

3.2 Om en kund har ett klagomål kan en kund följa klagomålet enligt villkoren 13 i de allmänna villkoren.

4.  Förlikningsregler

4.1 Marknaderna kommer att göra allt för att säkerställa att insatserna avvecklas så fort som möjligt efter det att utfallet har fastställts.

4.2 Om möjligt kommer Smarkets att förlita sig på det officiella resultatet som publicerats av evenemangets styrande organ.

4.3 Om det inte finns något officiellt resultat från ett styrande organ, använder Smarkets information från oberoende källor för att bestämma resultatet.

4.4 Om osäkerhet kring ett resultat förbehåller sig Smarkets rätten att fördröja avveckling tills osäkerheten kan lösas till Smarkets tillfredsställelse. Om osäkerhet om avveckling inte kan lösas till Smarkets tillfredsställelse förbehåller sig Smarkets rätten att ogiltigförklara marknaden.

4.5 Marknader förbehåller sig rätten att ogiltigförklara eller återställa marknader om ny information blir tillgänglig, till exempel på grund av diskvalificering, fusk eller regler brott.

4.6 Smarkets förbehåller sig rätten att omvända avvecklingen av någon marknad om marknaden är felaktigt avgjort (teknisk eller mänsklig).

4.7 Om Smarkets återställer en marknad på grund av ett fel kan det leda till att ändringar görs på kundens balans för att återspegla förändringar i marknadsavveckling.

5.  Förbud mot spelregler

För att säkerställa integritet och rättvisa för alla kunder förbehåller sig Smarkets rätten att ogiltiga spel där misstänkt bedräglig eller annan förbjuden aktivitet har inträffat. Smarkets förbehåller sig också rätten att ogiltigförklara vad som var klart felaktigt eller om det inte uppstår ett tekniskt fel.

5.2 Smarkets förbehåller sig rätten att återkräva fel som utbetalats felaktigt.

6.  Exceptionella omständigheter

Dessa regler gäller om inte ersätts av sportspecifika spelregler.

6.1 Övergivande

  • Om händelsen inte avslutas inom 36 timmar efter planerad starttid, raderas alla spel.

6.2 Avbeställningar

  • Om händelsen avbryts, raderas alla spel.

6.3 Uppskjutningar

  • Om en händelsens starttid skjuts upp mer än 36 timmar från den ursprungliga schemalagda tiden, raderas alla spel.

6.4 Ändring av motståndare

  • Om det finns en ändring i motståndarna för en händelse, raderas alla spel.

6.5 Byte av plats

  • Om det finns en förändring i arenan, raderas alla spel.

6,6 Tidspunkter

  • Om längden på händelsen ändras, raderas alla spel.

6.7 Dead Heat

  • Om det finns fler vinnare än väntat, kommer vinsten delas proportionellt.

6.8 Byte av yta

  • Om det finns en förändring i ytan kommer alla spel att stå.

7.  Döda värmebestämmelser

7.1  En död värme definieras som en händelse där det finns två eller flera gemensamma vinnande kontrakt.

7.2  Vid dödlig värme delas vinster och förluster som uppkommit av användarna uppdelat i antal konkurrenter. Formeln för detta, tillsammans med relevanta exempel, ges nedan:

'För' satsningar bestäms med hjälp av denna ekvation:

    Return = (Backers insats * (antal förväntade vinnare / antal faktiska vinnare)) * ursprungliga odds.

Om användaren till exempel ställde en order på £ 20 på en häst på odds av 4,0 som sedan slutade först i en död värme med två andra löpare, skulle deras vadande fördelas enligt följande:

(£ 20 * (1/3)) * 4 = £ 26,67

Vinst / förlust = återbäringens insats = £ 6,67

"Mot" satsningar är utarbetade så här:

    Return = (1 - (förväntat antal vinnare / antal faktiska vinnare) * ursprungliga odds) / (original odds - 1)) * originalansvar

Till exempel om en användare ställde en försäljningsorder på samma händelse för £ 20 till odds på 4,0, skulle deras avkastning beräknas enligt följande:

(1 - (1/3) * 4,0 / (4,0-1)) * 60 = ((0,6667 * 4) / 3) = £ 53,33

Vinst / förlust = retur - originalansvar = £ 53.33 - £ 60 = - £ 6.67

7.3   I händelse av en död värme på en flervärldsmarknad kommer endast kontrakt som är bundna förbi den sista vinnande positionen att påverkas. Eventuella vinnande kontrakt delas sedan av antalet återstående platser.

Till exempel, på en topp tre hästkapplöpningsmarknader om de tre första hästarna var inblandade i en död värme för första plats skulle alla tre bli deklarerade vinnare och inga dödvärmekalkyler skulle gälla.

Om två hästar bundet till 3: e efter att de två första hästarna hade gått över stolpen, skulle döda värmebestämmelser endast gälla för 3: e och 4: e hästarna, med dem som delar den sista vinnande positionen.

8.  Regler för spelregler

8.1   General

8.1.1 Vi försöker stoppa marknader och avbryta satsningar vid början och slutet av en händelse. Vi kan emellertid inte alltid garantera att en marknad kommer att stoppas och bets avbröts exakt i början av en händelse. Därför är det viktigt att användare hanterar sina insatser hela tiden.

8.1.2 Om en marknad inte stoppas i början av evenemanget, kommer alla spel som matchas efter avstängningen att avbrytas om marknaden inte slås på spel när som helst medan händelsen pågår. För hästkapplöpning, kommer evenemangets början att betraktas som officiell ledig tid och för funderade fotbollsmatcher (de som hanteras av vårt Instant Match-system), kommer starttiden att anses vara den tid scouten skickar spark off notifikation till oss. För alla andra händelser anses starttiden vara den schemalagda starttiden. Om det inte finns någon officiellt planerad starttid använder vi all tillgänglig information för att bestämma en exakt starttid.

8.1.3 Om en marknad inte stoppas, med oöverträffade insatser avbrutits, i början av en händelse men marknaden stannas för att bli inspelad vid en senare tidpunkt under evenemanget kommer alla spel som matchas efter offensiv tid att stå . Denna regel gäller för alla händelser, förutom i händelse av en okänd fotbollsmatch (hanterad av vårt Instant Match-system), där en väsentlig händelse inträffar innan spelningen stannar.

I det här fallet matchas vad som matchats efter händelsens start men innan materialhändelsen kommer att stå, men de som matchas efter det att materialhändelsen har gått, kommer, som rapporterad av vår scouts, att vara ogiltig. Materialhändelser definieras som mål, röda kort eller påföljder.

8.1.4 Om en marknad inte stoppas och oöverträffade satsningar inte avbryts i slutet av en händelse, förbehåller vi oss rätten att avbryta eventuella oöverträffade spel och / eller radera eventuella vad som matchas efter denna tid. Om officiella tidpunkter inte är tillgängliga använder vi all tillgänglig information för att bestämma en exakt tid.

8.1.5 Det är inte tillåtet att satsa efter resultatet av en händelse. Vi förbehåller oss rätten att upphäva spel där en användare har erhållit en orättvis fördel genom att placera vad som helst efter det att en händelse har inträffat i en match eller ett spel (till exempel genom att placera vad omedelbart efter att ett mål har gjorts för att utnyttja priset som det var innan målet.)


8.2  Marknader som omfattas av en fördröjning för spelbetting

8.2.1 Spel som lämnas in på en spelmarknad är föremål för fyra sekunder (hästkapplöpning) eller åtta sekunder (alla andra händelser) vadslagningsfördröjning innan de släpps ut på marknaden. Insatsen kommer också att vara otillgänglig att justera eller avbryta tills utgången av denna fördröjning.

8.2.2 Marknader som omfattas av en fördröjningsfördröjning i spel hanteras inte. Det innebär att marknader inte stoppas när det finns en väsentlig händelse (till exempel ett mål, straff eller ett rött kort). Det är därför viktigt att användarna hanterar sina in-play-spel hela tiden.

8.2.3 En eventuell ökning av spel eller odds kommer att bli föremål för förseningen.

8.2.4 Kunder kan handla mot API-användare, som är föremål för olika arrangemang för in-play-marknader. Smarkets API är tillgängligt för likviditetsleverantörer, bland annat Hanson Applied Sciences Limited (ett företag i samma koncern som Smarkets).

8.3  Instant matchregler

8.3.1 Om en match hanteras av "Instant Match" eller inte, anges det högst upp i en händelse när det blir i spel.

8.3.2 Bets placerade på marknader där "Instant Match" -regler gäller, kommer att skickas in och placeras på en marknad utan att vara föremål för en in-play bettingfördröjning.

8.3.3 När en matchad sats är uppfylld, kommer en bekräftelseperiod på åtta sekunder att utföras. Insatser som är föremål för bekräftelse kommer att vara i ett "Väntande" tillstånd på insatsen. När insatsen är ute av sin pågående period och bekräftas kommer den att spelas in i ditt kontoutdrag.

8.3.4 - Vid tidpunkten är en insats matchad, är genomförandepriset fastställt. I de flesta fall kommer en sådan satsning att bekräftas efter åtta sekunder, men om vi får information om en betydande händelse i matchen under denna period (se sportspecifika regler för detaljer) kommer vi att upphäva det här utförandet för att ge kunderna skydd mot dem med snabbare flöden och fördelaktig information.

8.3.5 Systemet bygger på externa data som matas av scouts på marken. Det betyder att i sällsynta fall kan materialhändelser missas eller avrättningar kan ogiltigförklaras när en väsentlig händelse inte uppstår. I dessa fall förbehåller vi sig rätten att ogiltigförklara vad som gjorts i enlighet med regel 8.1.5. Vi återställer inte redan bortgjorda insatser, så det är viktigt att se till att din insats är bekräftad.

8.3.6 Om det externa flödet från scouts tappas eller visas ned eller försenas, kan vi efter eget gottfinnande återställa marknaden till ett icke-hanterat tillstånd och tillämpa en fördröjningsfördröjning i spel (se avsnitt 8.2).

8.3.7 Sportspecifik logik tillämpas för att hantera tillståndet för dessa Instant Match-marknader. Se sportspecifika regler här.

9.  Diverse regler

9.1 All information som tillhandahålls av Smarkets görs i god tro. Med förbehåll för villkor 11.1 i de allmänna villkoren kan Smarkets dock inte acceptera ansvar för eventuella fel eller utelämnanden i fråga om information, t.ex. prispost, löpare, tider, betyg eller resultat.

9.2 Marknader förbehåller sig rätten att korrigera eventuella tydliga fel och kommer att vidta rimliga förfaranden för att säkerställa att marknaderna regleras med integritet och öppenhet.

9.3 Om nya marknader skapas, kommer alla spel på de nämnda marknaderna att placeras i enlighet med vadslagningsreglerna vid den tiden.

9.4 Marknader förbehåller sig rätten att använda sin bedömning om en händelse som faller utanför dessa regler förekommer.

10.  Håll spelets spelregler

10.1 För marknader som ska schemaläggas kan en kund begära att en oöverträffad satsning inte avbryts när marknaden slås på spel. Detta görs genom att välja alternativet "Keep bets in play" i satsnings widgeten och bekräfta den förfrågan. Det betyder att den oöverträffade satsningen kvarstår när andra oöverträffade satsningar avbryts i början av evenemanget.

10.2 Standardinställningen avbryter oöverträffade satsningar när marknaden stannar. Du måste välja varje satsning individuellt för att hålla spel i spel.

10.3 Alla oöverträffade satsningar avbryts när en icke-löpare avlägsnas från en hästkapplöpningsmarknad om en reduceringsfaktor tillämpas.

10.4 När en materialhändelse (mål, straff eller rött kort till exempel) inträffar i en live fotbollsmatch som hanteras av Instant Match, annulleras andra oöverträffade spel innan marknaden öppnas igen. Bets som valts för att stanna i spel med alternativet "Keep bets in play", kommer dock inte att avbrytas och kommer att ligga kvar i sin ursprungliga köposition.

10.5 Om din insats matchas i spel och en väsentlig händelse inträffar under den åtta sekunders bekräftelseperioden, blir insatsen borttagen och kommer därför inte att förbli när marknaden åter öppnas.

11.  Trade-Out regler

11.1 Trade-out knappen gör att du kan byta ut insatser på enskilt kontrakt, och inte den övergripande marknaden.

11.2 Om du gör en Trade-out förfrågan kommer du bli informerad om detta har lyckats eller inte.

11.3 Din trade-out är inte garanterad att accepteras. Till exempel om marknaden är avstängd eller oddsen flyttas innan din förfrågan har behandlats.

11,4 Om din trade-out begäran misslyckas kommer ett meddelande att visas som ger anledning till varför och ett nytt handels ut värdet kan erbjudas till dig.

11.5 Trade-out formuläret ger dig möjlighet att avbryta alla oöverträffade spel. Om så är fallet kommer kontraktet att avbrytas.

Last modified: May 17, 2018

Satsningar allmänna spelregler (1-11) gäller om inte ersättas av villkoren eller sportspecifika vadslagningsregler.


Still not on Smarkets?

Trade sports, politics and current affairs with an industry-low 2% flat commission. All new customers get a £10 welcome bonus.

Join Smarkets