Hur kan vi hjälpa dig?

Förklaring av provision

På Smarkets debiterar vi 2 % provision på nettovinster för kunder på standardnivån. Det innebär att en provision inte kommer att debiteras om du gör en nettoförlust på en marknad.

En del kunder betalar olika provision baserat på om deras konton har uppnått vissa gränser. Du kan läsa om de olika provisionsnivåerna här.

Du kan se vilken provision som har betalats för varje spel på kontosidan.

Screenshot_from_2017-08-23_11-52-39.png


Fortfarande inte på Smarkets?

Handla idrottsgrenar, politik och aktuella frågor med en branschlös låg 2% -provision.

Gå med i Smarkets