Hur kan vi hjälpa dig?

Spelrisk

Spelrisk refererar till det belopp du riskerar när du placerar ett spel. Beloppet kommer att dras från ditt saldo om du förlorar spelet.

Back-spel (för)

Risken är insatsens värde.

Lay-spel (mot)

Backers insats-alternativ markerat (standard)

  • Risken beräknas med följande formel:

(backers insats * (odds - 1))

  • Du kan se risken för lay-spel i översikten för ditt konto genom att visa den lägre av de två siffrorna i kolumnen ”insats/risk”.

 

Backers insats-alternativ ej markerat (kan väljas i dina inställningar):

  • Insatsen är din risk.

Observera: Vårt underliggande system matchar spel mellan kunder i procentpriser. Om en användare visar oddset i decimalform rundar vi av procentpriset till två decimaler, som visas på Spelbörsen. Läs mer här.


Fortfarande inte på Smarkets?

Handla idrottsgrenar, politik och aktuella frågor med en branschlös låg 2% -provision.

Gå med i Smarkets