Hur kan vi hjälpa dig?

Göra ett uttag

Följ guiden nedan när du ska göra uttag från Smarkets:

 1. Välj uttagsikonen till höger på webbsidan eller klicka här för att gå direkt till uttagssidan.

Screenshot_from_2020-04-01_10-26-10.png

2. På uttagssidan visas uttagsalternativ baserat på hur insättningar tidigare har gjorts på ditt konto.

Screenshot_from_2018-05-23_10-44-34.png

  1. Välj önskad uttagsmetod och ange obligatoriska uppgifter.

 4. För att uppfylla kraven i vår uttagspolicy med slutet system kan du behöva dela upp ditt uttag på flera insättningsmetoder. För alla tillämpliga uttagsmetoder visas det högsta belopp som du får ta ut.

Screenshot_from_2018-05-23_10-45-15.png

 

Slutet system

Smarkets använder ett slutet system för uttag av pengar. Det betyder att du måste ta ut pengar från samma källa som du gör en insättning från.

Om du har använt mer än en insättningsmetod måste du ta ut pengar upp till ett belopp som motsvarar nettoinsättningen för varje insättningsmetod innan du kan ta ut mer än du har satt in med respektive metod.

För alla tillämpliga uttagsmetoder visas (på uttagssidan) det högsta belopp som du får ta ut.


Fortfarande inte på Smarkets?

Handla idrottsgrenar, politik och aktuella frågor med en branschlös låg 2% -provision.

Gå med i Smarkets