Hur kan vi hjälpa dig?

Smarkets policy för ansvarsfullt spelande

Smarkets accepterar endast medlemmar i laglig spelålder (18). Vi vill att ditt spelande ska vara en trevlig upplevelse. Vi vill inte att någon ska drabbas av svårigheter eller orsaka lidande för vänner och familj som ett resultat av okontrollerat spelande.

Smarkets tillhandahåller information och en rad olika verktyg för att hjälpa de som anser att de börjar utveckla ett spelproblem.

När vi tror att en kund uppvisar tecken på spelproblem kan vi komma att vidta åtgärder, inklusive men inte nödvändigtvis begränsat till, avstängning av konton, påtvingad timeout eller begränsningar.