Hur kan vi hjälpa dig?

27. Badregler

Satsningar allmänna spelregler (1-11) gäller om inte ersättas av villkoren eller sportspecifika vadslagningsregler.

27.1 Allmänt

27.1 Marknaderna är avsedda att användas som presentationsceremoni vid tidpunkten för ceremonin eller eventuell senare diskvalifikation eller ändring.

27.2 Om det inte finns någon presentationsceremoni utbetalas marknaderna enligt det officiella styrelsens officiella resultat.

27.3 Detta gäller utom i fall där ett ändringsförslag görs inom 24 timmar efter originalavräkning, beroende på vilket som är lämpligt.

Last modified: January 16, 2017


Still not on Smarkets?

Trade sports, politics and current affairs with an industry-low 2% flat commission. All new customers get a £10 welcome bonus.

Join Smarkets