Hur kan vi hjälpa dig?

26. Friidrottsregler

Satsningar allmänna spelregler (1-11) gäller om inte ersättas av villkoren eller sportspecifika vadslagningsregler.

26.1 Allmänt

26.1 Marknaderna kommer att lösas på det officiella resultatet av den relevanta styrelsen där det finns en presentationsceremoni vid tidpunkten för ceremonin, oavsett eventuell efterföljande diskvalifikation eller ändring.

26.2 Om det inte finns någon presentationsceremoni utdelas marknaderna enligt det officiella styrelsens officiella resultat. Detta kommer att gälla förutom i de fall då en ändring offentliggörs inom 24 timmar efter originalavvecklingen, relevanta marknader kan då återställas för att korrigera ett fel vid den första rapporteringen av resultatet.

26.3 Om ett friidrotts event överges, avbryts eller skjuts upp, kommer insatser att hävas om resultatet inte står klart inom sju dagar av det planerade slutdatumet, förutom på marknader som har fastställts ovillkorligen.

Last modified: January 16, 2017


Fortfarande inte på Smarkets?

Handla idrottsgrenar, politik och aktuella frågor med en branschlös låg 2% -provision.

Gå med i Smarkets