Hur kan vi hjälpa dig?

26. Friidrottsregler

Satsningar allmänna spelregler (1-11) gäller om inte ersättas av villkoren eller sportspecifika vadslagningsregler.

26.1 Allmänt

26.1 Marknader är avsedda att användas som en presentationsceremoni vid tidpunkten för ceremonin eller eventuell efterföljande diskvalifikation eller ändring.

26.2 Om det inte finns någon presentationsceremoni utdelas marknaderna enligt det officiella styrelsens officiella resultat. Detta gäller utom i fall där ett ändringsförslag görs inom 24 timmar efter originalavräkning, beroende på vilket som är mest relevant.

26.3 Om ett spår eller fälthändelse överges, annulleras eller skjuts upp, kommer det inte att slutföras inom sju dagar efter slutdatumet.

Last modified: January 16, 2017


Still not on Smarkets?

Trade sports, politics and current affairs with an industry-low 2% flat commission. All new customers get a £10 welcome bonus.

Join Smarkets