Hur kan vi hjälpa dig?

25. Cykelregler

Satsningar allmänna spelregler (1-11) gäller om inte ersättas av villkoren eller sportspecifika vadslagningsregler.

25.1 Allmänt

 

25.1 Marknader är avsedda att användas som en presentationsceremoni vid tidpunkten för ceremonin eller senare diskvalifikation eller ändring.

25.2 Om det inte sker någon presentationsceremoni utbetalas marknaderna enligt det officiella styrelsens officiella resultat.

25.3 Detta gäller utom i fall där det finns en ändring inom 24 timmar efter originalavveckling, i vilken situation som är relevant kan återställas till fel vid den första rapporteringen av resultatet.

 

Last modified: January 16, 2017


Still not on Smarkets?

Trade sports, politics and current affairs with an industry-low 2% flat commission. All new customers get a £10 welcome bonus.

Join Smarkets