Hur kan vi hjälpa dig?

24. MMA regler

Satsningar allmänna spelregler (1-11) gäller om inte ersättas av villkoren eller sportspecifika vadslagningsregler.

24.1 Allmänt

24.1 Alla enskilda marknader betalas ut enligt det officiella styrelsens officiella resultat omedelbart efter kampens slut, oavsett eventuell senare diskvalificering eller ändring av resultatet.

24.2 Om en kamp överges, avbröts eller inte slutförts inom 36 timmar efter det planerade startdatumet, kommer alla spel att raderas.

24.3 Om en kamp är förklarad oavgjort, tekniskt oavgjod eller no-constest, kommer alla spel att bli ogiltiga utom på marknader där dessa resultat är specifikt listade eller det finns ett "annat val" på marknaden.

24.4 En tävlande anses vara förloraren vid diskvalifikation.

24.5 Om landet för en kamp har ändrats, gäller normal förändring av mötesregler, men där det ändras plats men kampen kvarstår i samma land kommer alla spel att stå.

Last modified: January 16, 2017


Still not on Smarkets?

Trade sports, politics and current affairs with an industry-low 2% flat commission. All new customers get a £10 welcome bonus.

Join Smarkets