How can we help you?

FAQ: Smarkets in Sweden, December 2018 / Vanliga frågor: Smarkets i Sverige, december 2018

English version

Is my Smarkets account being closed?

No, but if you are a Smarkets customer registered in Sweden then your account will be suspended temporarily at approximately 18:00 CET (UTC+1) on 31st December 2018.

We urge all Swedish customers to withdraw their full balance by 18:00 CET (UTC+1) on 31st December 2018 to avoid any unnecessary delay in receiving your funds.

Please accept our apologies for any inconvenience this may cause.

Why is Smarkets suspending my account?

We have to temporarily stop offering our services in Sweden from 1st January due to Swedish gambling reforms coming into effect.

What happens if I have not withdrawn my balance by 31st December?

Your money will remain associated with your account and will be available to you to bet with when we re-open operations in Sweden. You will not lose any money left in your Smarkets account.

If you would like to withdraw money after 31st December 2018 then you must contact our customer service department.

When will you be operating again in Sweden?

We are working hard to ensure we can resume operating in Sweden again as soon as possible, and hope to be available during Q1 2019.

Will my account be reactivated when you return?

When Smarkets gains a licence from the Swedish authorities your account will be automatically reactivated, so you will not need to open a new one. We'll get in touch via email - if you have not opted out of receiving communications from us - to let you know when this will be.

What happens to any active bets that will settle after 31st December 2018?

Any active bets on your account that could settle while Smarkets is unavailable for Swedish customers will still settle as normal, and any winnings will be returned to your account.

To be clear, any bets placed before 1st January 2019 that have not settled will remain active on your account but you will not be able to place further bets or manage your position after this date.

If you want to check the status of any of your bets once your account is suspended then please contact our customer service team.

Svenska versionen

Kommer mitt konto hos Smarkets att stängas?

Nej, men om du är en Smarkets-kund som är registrerad i Sverige så kommer ditt konto att tillfälligt spärras cirka kl. 18.00 CET (UTC+1) den 31 december 2018.

Vi uppmanar alla svenska kunder att ta ut hela sitt saldo innan kl. 18.00 CET (UTC+1) den 31 december 2018 för att undvika onödiga förseningar med att mottaga pengarna.

Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta kan orsaka.

Varför spärrar Smarkets mitt konto?

Vi måste tillfälligt upphöra med att erbjuda våra tjänster i Sverige fr o m den 1 januari då den nya svenska spellagstiftningen träder i kraft.

Vad händer om jag inte har tagit ut mitt saldo innan den 31 december?

Pengar knutna till ditt konto kommer kunna användas för spel så snart vi öppnat vår verksamhet i Sverige på nytt. Du kommer inte att bli av med några pengar som finns kvar på ditt Smarkets-konto.

Om du vill ta ut pengarna efter den 31 december 2018 måste du kontakta vår kundtjänstavdelning.

När är er verksamhet i Sverige tillgänglig igen?

Vi arbetar hårt för att se till att vår verksamhet i Sverige återupptas så snart som möjligt, och hoppas vara klara under det första kvartalet 2019.

Kommer mitt konto återaktiveras när ni är tillbaka?

När Smarkets får en licens från de svenska myndigheterna kommer ditt konto automatiskt att återaktiveras. Därmed kommer du inte behöva öppna ett nytt. Vi kontaktar dig via mejl – om du är prenumerant – för att berätta när detta kommer att ske.

Vad händer med aktiva insatser som fastställs efter den 31 december 2018?

Alla aktiva insatser på ditt konto som kan fastställas medan Smarkets ligger nere för svenska kunder kommer att fastställas som vanligt, och eventuella vinster betalas ut till ditt konto.

För att vara tydliga: insatser placerade innan den 1 januari 2019 som inte har fastställts kommer fortsatt vara aktiva på ditt konto, men efter detta datum kommer du inte kunna placera några ytterligare insatser eller hantera dina positioner.

Om du vill kolla upp statusen för någon av dina insatser när ditt konto är spärrat kan du kontakta vår kundtjänstavdelning.

 

 


Still not on Smarkets?

Trade sports, politics and current affairs with an industry-low 2% flat commission. All new customers get a £10 welcome bonus.

Join Smarkets