Forklaring af tabsgrænse

Hvad er tabsgrænser?

Tabsgrænser giver dig mulighed for at begrænse det beløb, du kan tabe i løbet af en given periode. Grænsen kan fastsættes til en periode på en dag, en uge, en måned eller et år.

Grænsefunktionen kan udtrykkes i en simpel formel som:

Grænsebeløb + samlet kontoeksponering + overskud/tab i grænseperioden >= 0

Tabsgrænsen er altså en nettogrænse, hvilket betyder, at eventuelle penge, der er vundet i løbet af en given grænseperiode, vil blive tilføjet til dit grænsebeløb for den pågældende periode. Tab vil blive fratrukket den resterende beløbsgrænse i den periode, hvor de afvikles, uanset hvornår spil blev afgivet.

Eksempel:

En bruger sætter en daglig tabsgrænse på 1.000 kr. og afgiver straks et backbet på 1.000 kr. på første dag. Spillet afvikles i samme periode, første dag, og gør at brugeren vinder 500 kr. Brugeren kan nu nå en eksponering på 1.500 kr. i denne periode.

Brugeren afgiver et yderligere bet på 500 kr., som tabes på andendagen. Brugeren vil kun kunne satse yderligere 500 kr. i denne nye periode, på trods af at personen endnu ikke har afgivet nogen indsatser i perioden, da tabet på 500 kr. blev bekræftet i denne periode.

Samlet eksponering

Hvis du angiver en tabsgrænse, forhindres din konto også i at overskride dette beløb plus eventuelle gevinster, der er påløbet i den periode, i den samlede eksponering. Det betyder, at hvis du sætter en grænse på 1.000 kr. og derefter afgiver et bet på 1.000 kr., vil du ikke kunne afgive yderligere bets, før dette bet er afviklet. Dette er tilfældet, medmindre et yderligere bet vil reducere din samlede kontoeksponering, såsom en udskiftning. Det betyder, at hvis du better 1.000 kr. på en begivenhed, der finder sted om syv dage, vil du ikke kunne afgive nogen bets, der øger din eksponering, før dette bet er afviklet, selv hvis du har valgt en daglig grænse.

Eksempel:

En bruger sætter en daglig tabsgrænse på 1.000 kr. og afgiver straks et backbet på 1.000 kr. på en begivenhed, der slutter om fem dage. Brugeren vil ikke kunne foretage yderligere bets, der øger den samlede eksponering, før dette bet er afviklet. Hvis bettet tabes, kan brugeren ikke afgive yderligere bets før den efterfølgende grænseperiode, da tabet på 1.000 kr. blev bekræftet i den aktuelle periode.

Nulstillingstidspunkter

Tabsgrænserne på Smarkets vil blive nulstillet næste gang eksponeringen for kontoen ændres efter udløbet af den aktuelle grænseperiode.

Eksempel:

En bruger sætter en daglig grænse på 1.000 kr. kl. 15.00 den første dag. Grænsen vil blive nulstillet næste gang brugerens kontoeksponering ændres efter kl. 15.00 den anden dag. Hvis dette er kl. 15:36 på andendagen, nulstilles grænsen næste gang ved den første eksponeringsændring efter 15:36 på tredjedagen og så videre. Den samme logik gælder for ugentlige, månedlige og årlige grænser.