Politik for klart fejlagtige bets

  1. Fejlagtige bets

Smarkets kan anse bets for at være klart fejlagtige i tilfælde af indlysende og væsentlig inputfejl, uanset om der er tale om indsats, pris eller kontraktidentifikation, og hvor den bedste prisafvikling ikke kan redegøre for fejlen og bringe bettet inden for de definerede grænser for den "rimelige pris", som beskrevet nedenfor. Bemærk, at de nedenfor anførte prisforskelle er i absolut forskel i procent, medmindre andet er angivet. For eksempel anses et bet med odds på 50 % (2,0 i decimalformat) for at have en forskel på 10 % fra prisen på 40 % (2,5 i decimalodds).

 

I tilfælde, hvor den bedste prisafvikling kun kan redegøre for en del af et bet, vil vi stadig anse enhver anden del af bettet for at være klart fejlagtig, hvis det falder ind under definitionerne nedenfor.

 

Denne politik er designet til at beskytte kunder, men hvis en eller flere modparter i det fejlagtige bet handler uden for deres position, kan vi muligvis ikke inddrive det fulde beløb, og den kunde, der afgav det fejlagtige bet, forbliver ansvarlig for forskellen. Den kunde, der afgiver bettet, defineres som den, der afgiver ordren i første omgang.

  1. Klageindgivelse

For at indgive en klage over et fejlagtig bet skal en skriftlig anmodning om, at bettet skal undersøges, modtages af Smarkets via e-mail på support@smarkets.com inden for 60 minutter efter, at bettet er blevet matchet, og i mangel på dette grundet særlige omstændigheder skal anmodningen modtages, før resultatet er blevet afgjort.

 

Til dette formål skal særlige omstændigheder omfatte, men ikke være begrænset til, bets, der matches kun få øjeblikke før et marked afvikles, og hvor det ville være upraktisk at kontakte os før dette. Anmodningen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Det tidspunkt, hvor bettet blev matchet
  • Kontrakten og markedet, som bettet blev afgivet på
  • Prisen, som bettet blev matchet på
  • Grunden til at tro, at bettet er fejlagtigt

Bemærk, at det stadig er brugernes ansvar at administrere brugerens egne afgivne bets på ikke-administrerede markeder.

  1. Afvigende transaktioner

I tilfælde af afvigende transaktioner kan Smarkets efter eget skøn og fra sag til sag foretage undersøgelser af handler, der går ud over indberetningsfristen på 60 minutter eller efter, at begivenheder er blevet afviklet.

 

Afvigende transaktioner defineres som bets, der matches til en pris, der overstiger ±20 % af den fastsatte fair markedspris på det tidspunkt, hvor bettet blev matchet.

  1. Definition af fair markedspris

Når der indgives en klage, vil Smarkets bruge alle tilgængelige ressourcer, herunder, men ikke begrænset til, nylige handler på Smarkets-børsen og priser, der er tilgængelige andetsteds på det tidspunkt, til at bestemme den fair markedspris på det tidspunkt, hvor bettet blev matchet. Hvis det fejlagtige bet blev matchet til en pris på ±15 % af den fair markedspris på det tidspunkt, forbeholder Smarkets sig retten til at annullere bettet.

Udover de seneste afviklingspriser og priser, der er tilgængelige på andre platforme på det tidspunkt, hvor bettet blev matchet, kan Smarkets også overveje en række yderligere faktorer, når de beslutter, om et bettet er klart fejlagtigt.

Disse omfatter, men er ikke begrænset til, systemfejl, kontraktens volatilitet, nye oplysninger, der bliver offentligt tilgængelige, og som kan ændre prisen væsentligt (f.eks. holdnyheder om en fodboldkamp), hvorvidt resultatet af bettet var blevet ubetinget afgjort, før en klage blev indsendt, hvorvidt betting på markedet for nylig blev standset og genoptaget, startprisen for valget, og om klageren havde gjort noget for at begrænse sin eksponering for det fejlagtige væddemål.

For eksempel er det mindre sandsynligt, at bets annulleres i henhold til denne politik, hvis prisen på en kontrakt er særligt volatil på det tidspunkt, hvor et bet blev matchet, grundet nye offentliggjorte oplysninger eller på anden måde tilgængelige oplysninger, da den rimelige pris ville være vanskeligere at fastsætte objektivt set.

I tilfælde, hvor Smarkets ikke kan give en rimelig bestemmelse af den fair pris på kontrakten, ugyldiggøres ingen bets.

  1. Gennemgang af bets på Smarkets' eget initiativ

Smarkets kan også foretage vurderinger af bets på eget initiativ. I normal kontortid, og bortset fra tilfælde af afvigende transaktioner, vil brugerne blive gjort opmærksomme på undersøgelsen og blive informerede om en beslutning inden for 120 minutter efter brugerens bets er blevet matchet.

Hvis et fejlagtigt bet finder sted uden for normal kontortid, vil en beslutning blive sendt senest kl. 18:00 GMT den næste hverdag, defineret som mandag til fredag og eksklusive nationale helligdage i Storbritannien.

  1.   Appel

Brugere, der ønsker at bestride beslutningen om at annullere deres bet i henhold til denne politik, kan følge Smarkets standardklage- og tvistbilæggelsesproces.

Sidst ændret: 8. juni 2018