Fastsættelse af indbetalings-, tabs- og indsatsgrænser

Du kan indstille indbetalings-, tabs- og indsatsgrænser på Smarkets.

 

Indbetalingsgrænser

Tag kontrol over det beløb, du kan indbetale til din konto pr. dag, uge og måned. 

Når du når din grænse, kan du ikke indbetale flere penge, før din grænse er nulstillet.

Du kan reducere dine indbetalingsgrænser når som helst, og ændringerne vil gælde med det samme.

Før du øger dine indskudsgrænser, skal du nøje overveje, om du har råd til at gøre det. Beslut dig aldrig for at øge din grænse, fordi du har mistet penge og tror, at du vil vinde dem tilbage ved at spille mere. Hvis du ønsker at øge en grænse, vil denne først være aktiv 72 timer efter ændringen, og denne periode kan ikke kan afkortes.

 

Tabsgrænser

Tabsgrænser giver dig mulighed for at begrænse det beløb, du kan tabe i løbet af en given periode. Grænsen kan fastsættes for en periode på en dag, en uge, en måned eller et år.

Dette begrænser det beløb, du kan tabe, så du kan kontrollere dit spil.

Få mere at vide om, hvordan tabsgrænser fungerer her.

 

Indsatsgrænser

Indsatsgrænser giver dig mulighed for at begrænse din maksimale indsats per bet. 

 

Login-tidsgrænse

Tag kontrol over, hvor lang tid du bruger hos os, ved at beslutte, hvor mange timer du tillader dig selv at spille pr. dag, uge eller måned. Vi logger dig automatisk ud af hjemmesiden, når du har nået din grænse. Login-tidsgrænser nulstilles ved midnat for daglige grænser, slutningen af ugen for ugentlige grænser og slutningen af måneden for månedlige grænser.

Du kan gøre dine logintider kortere når som helst, og ændringerne vil gælde med det samme.

En forøgelse af din logintid bliver først aktiv efter en afkølingsperiode på 72 timers, og denne periode kan ikke afkortes.

 

Sådan opsætter du grænser

Grænserne kan indstilles via indstillingssiden på Smarkets. Du kan reducere dine grænser med det samme, men forøgelser af grænserne træder først i kraft efter en afkølingsperiode på syv dage.