1 - 11. Generelle Smarkets-bettingregler

 

1 - 11. Generelle Smarkets-bettingregler

 1.   Introduktion

1.1   Smarkets tager alle forholdsregler for at sikre, at betting udføres på en fair og sikker måde.

 

1.2   Smarkets forbeholder sig retten til at modificere disse regler, fra tid til anden. De regler der er gældende når du afgiver dit bet, vil gælde for det bet.

 

1.3   Smarkets er ikke ansvarlig for fejl eller udeladelser mht. begivenheder eller markedsdata.

 

1.4   Bets uden match er omgående aktive, uden forsinkelse, før og under begivenheden.

 

1.5   Bets matches i pris-til-tid prioritet. Bets med en bedre pris, vil blive matchet først. Hvis prisen er den samme, vil bets blive matchet i den rækkefølge som de blev modtaget af Smarkets-exchange.

 

1.6   Foruden afsnit 5 i de Generelle Vilkår, vil disse regler være en del af de Vilkår og Betingelser som gælder for din brug af Smarkets tjeneste. I forbindelse med uoverensstemmelse eller konflikt mellem disse regler og de Generelle Vilkår, vil de Generelle Vilkår have prioritet.

 

1.7   Bets på vise sportsgrene og markeder tilbydes måske ikke i alle jurisdiktioner.

 

 1.   Kundeansvar

2.1   Det er kundens ansvar at have læst og accepteret Smarkets-bettingregler før de afgiver et bet, og være fuldt vidende om eventuelle specifikke regler for det marked de ønsker at bette på.  Kunden bør kontakte support@smarkets.com hvis han eller hun har nogen tvivl eller spørgsmål.

 

 1.   Kundehenvendelser

3.1   Kunderne bør kontakte support@smarkets.com hvis han eller hun har nogen tvivl eller spørgsmål angående bettingreglerne, eller afgørelsen af enhver Smarkets-kontrakt.

 

3.2   Hvis en kunde har en klage, kan kunden følge klageprocessen som er specificeret i afsnit 13 i de Generelle Vilkår.

 

 1.   Afgørelsesregler

4.1   Smarkets vil gøre alt hvad de kan for at sikre, at bets afgøres så hurtigt som muligt efter resultatet er bestemt.

 

4.2   Hvor det er muligt, vil Smarkets anvende det officielle resultat som offentliggøres af den ledende instans for begivenheden, på den dag hvor begivenheden afsluttes. Eventuelle efterfølgende rettelser af det officielle resultat på en senere dato, vil ikke påvirke afgørelsen af de relevante markeder.

 

4.3   Hvis der ikke er et officielt resultat fra den ledende instans, vil Smarkets bruge oplysninger fra uafhængige kilder, til at bestemme resultatet.

 

4.4   I tilfælde af usikkerhed angående et resultat, vil Smarkets forbeholde sig retten til at forsinke afgørelsen, indtil denne usikkerhed kan løses til Smarkets tilfredshed. Hvis en usikkerhed angående en afgørelse ikke kan løses til Smarkets tilfredshed, forbeholder Smarkets sig retten til at annullere markedet.

 

4.5   Smarkets forbeholder sig retten til at ændre afgørelsen af ethvert marked, hvis markedet er afgjort ved en fejl (teknisk eller menneskelig).

 

4.6   Hvis Smarkets ændrer afgørelsen af et marked pga. en fejl, kan dette resultere i ændringer til en kundes saldo, for at afspejle ændringerne i markedsafgørelsen.

 

5.   Regler for annullering af bets
5.1   For at sikre retskaffenhed og fairhed for alle kunder, forbeholder Smarkets sig retten til at annullere bets hvor der er mistanke om svindel eller anden forbudt aktivitet. Smarkets forbeholder sig også ret til at annullere bets som tydeligvis er afgivet ved en fejl, eller i tilfælde af en teknisk fejl.

 

5.2   Smarkets forbeholder sig retten til at indhente midler som blev betalt ved en fejl.

 

 1.   Ekstraordinære undtagelser

Disse regler er gældende medmindre de tilsidesættes af specifikke sportsbettingregler. 

 

6.1   Afståelse

 

Hvis begivenheden ikke afsluttes inden for 36 timer efter det planlagte starttidspunkt, vil alle bets blive annulleret.

6.2   Annulleringer

 

Hvis en begivenhed annulleres, vil alle bets blive annulleret.

6.3   Udsættelser

 

Hvis starttidspunktet for en begivenhed udsættes mere end 36 timer, fra det oprindelige planlagte starttidspunkt, vil alle bets blive annulleret.

6.4   Ændring af modstander

 

Hvis en modstander ændres i en begivenhed, vil alle bets blive annulleret.

6.5   Ændring af lokalitet

 

Hvis lokaliteten ændres, vil alle bets blive annulleret.

6.6   Tidsperioder

 

Hvis længden af en begivenhed modificeres, vil alle bets blive annulleret.

6.7   Dødt løb

 

I tilfælde af at der er flere vindere end forventet, vil gevinsterne blive fordelt proportionalt.

6.8   Ændring af overflade

 

Hvis overfladen ændres, vil alle bets forblive gældende.

 1.   Regler for dødt løb

7.1   Et dødt løb defineres som en begivenhed hvor der er to, eller flere, fælles vindende kontrakter.

 

7.2   I tilfælde af dødt løb, vil alle gevinster og tab fra brugerne blive fordelt iht. antallet af deltagere. Denne formular, samt med relevante eksempler, er vist nedenfor:

 

”For” bets bestemmes med denne beregning:

 

Afkast = (spillerens indsats * (antal forventede vindere/antal faktiske vindere)) * oprindelige odds.

 

For eksempel, hvis brugeren afgav et ”for” bet på £20 på en hest med odds på 4,0, som derefter vandt i et dødt løb med to andre heste, vil bettet blive beregnet således:

 

(£20 * (1 / 3)) * 4 = £26,67

 

Profit/tab = afkast - spillerens indsats = £6,67

 

”Mod” bets beregnes på følgende måde:

 

Afkast = ((1 - (forventet antal vindere / antal faktiske vindere) * oprindelige odds) / (oprindelige odds - 1)) * oprindelig indsats

 

For eksempel, hvis brugeren afgav en salgsordre på samme begivenhed på £20 med odds på 4,0, vil deres afkast blive beregnet på følgende måde:

 

(1 - (1 / 3) * 4,0 / (4,0 - 1)) * 60 = ((0,6667 * 4) / 3) = £53,33

 

Profit/tab = afkast - oprindelig indsats = £53,33 - £60 = -£6,67

 

7.3   I tilfælde af dødt løb på et marked med flere vindere, er det kun kontrakter der er uafgjorte efter den sidste vindende position, der påvirkes. Alle vindende kontrakter vil derefter blive divideret med antallet af resterende pladser.

 

For eksempel, hvis de tre første hest er involveret i dødt løb for førstepladen, på et hestevæddeløbsmarked med top tre placeringer, vil alle tre blive angivet som vindere, og ingen beregninger for dødt løb vil blive anvendt.

 

Hvis to heste er uafgjort på tredjepladsen, og de første to heste har passeret mållinjen, vil reglerne for dødt løb kun gælde for den tredje og fjerde hest, som vil dele den sidste sejrsposition.

 

 1.   Bettingregler for livespil

8.1   Generelt

 

8.1.1   Vi forsøger at stoppe markederne og annullere bets ved starten og slutningen af en begivenhed. Men, vi kan ikke altid garantere at et marked stoppes, og bets annulleres nøjagtigt når en begivenhed starter. Det er derfor vigtigt, at brugerne på alle tidspunkter administrerer deres bets.

 

8.1.2  I tilfælde af at et marked ikke stoppes ved begyndelsen af en begivenhed, vil alle bets som matches efter slutningen blive annulleret, hvis markedet ikke på et tidspunkt skifter til live mens begivenheden foregår. For hestevæddeløb vil begivenhedsstarten ses som værende den officielle sluttid, og for scoutede fodboldkampe (som styres af vores ”Instant Match”-system), vil starttidspunktet ses som værende det tidspunkt hvor personerne der er til stede sender os kampstartstidspunktet. For alle andre begivenheder er starttidspunktet det planlagte starttidspunkt. Hvor der ikke er et officielt planlagt starttidspunkt, vil vi bruge alle tilgængelige oplysninger for at bestemme et nøjagtigt starttidspunkt.

 

8.1.3  Hvis et marked ikke stoppes, og umatchede bets annulleres ved starten af begivenheden, men markedet stoppes og skifter til live senere under begivenheden, vil alle bets der matches efter den officielle sluttid være gældende. Denne regel gælder for alle begivenheder, undtagen i tilfælde af en scoutet fodboldkamp (styret af vores ”Instant Match”-system), hvor en materialebegivenhed opstår live, før markedet stoppes.

 

I dette tilfælde vil bets som matches efter begivenheden starter, men før materialebegivenheden gælde, mens dem der matches efter materialebegivenheden, som rapporteret af vores person til stede, vil blive annulleret. Materialebegivenheder defineres som mål, røde kort eller straffespark.

 

8.1.4   I tilfælde af at et marked ikke stoppes, og umatchede bets ikke annulleres når begivenheden slutter, forbeholder vi os retten til at annullere alle umatchede bets og/eller annullere alle bets der er matchet efter dette tidspunkt. Hvor der ikke er officielle tider tilgængelige, vil vi bruge alle tilgængelige oplysninger for at bestemme et nøjagtigt starttidspunkt.

 

8.1.5 Betting er ikke tilladt efter resultatet af en begivenhed er offentliggjort. Vi forbeholder os retten til at annullere bets for en bruger som har opnået en ufair fordel, ved at afgive bets efter en begivenhed er sket i en kamp eller spil (f.eks. ved at afgive bets umiddelbart efter et mål, for at drage fordel af prisen som den var før målet.)

 

8.2   Markeder som kan være påvirket af livebetting forsinkelse

 

8.2.1   Bets der indsendes på et livemarked er påvirket af en bettingforsinkelse på fire sekunder (hestevæddeløb og dart) eller otte sekunder (alle andre begivenheder), før det afgives på markedet. Bettet kan heller ikke justeres eller annulleres, før denne forsinkelse er udløbet.

 

8.2.2   Markeder som er påvirket af bettingforsinkelse er ikke administreret. Det betyder, at markederne ikke vil blive stoppet når der er en materialebegivenhed (f.eks. et mål, straffespark eller rødt kort). Det er derfor vigtigt, at brugerne på alle tidspunkter administrerer deres livebets.

 

8.2.3   Enhver stigning i indsats eller odds vil være påvirket af forsinkelsen.

 

8.2.4   Kunderne kan handle mod API-brugere som er underlagt forskellige arrangementer for livemarkeder. Smarkets-API er tilgængelig for likviditetsudbydere, som bl.a. Hanson Applied Sciences Limited (en virksomhed i samme gruppe som Smarkets). 

 

8.3   Regler for ”Instant match”

 

8.3.1   Hvad enten en kamp styres af ”Instant match” eller ej, indikeres øverst på begivenheden når den starter.

 

8.3.2   Bets der afgives på markeder hvor ”Instant match”-regler er gældende, vil blive indsendt og afgivet på et marked, uden at være påvirket af bettingforsinkelserne for livekampe.

 

8.3.3   Når de er matchet, vil et udført bet være underlagt en bekræftelsesperiode på mellem otte og fjorten sekunder, som angivet for markedet. Bets som er underlagt bekræftelse, vil blive vist som ”Afventer” på kuponen. Når bettet ikke længere afventer, og det er bekræftet, vil det blive registreret på dit saldoudtog.

 

8.3.4   På det tidspunkt hvor bettet er matchet, vil udførelsesprisen være fast. I de fleste tilfælde vil et bet efterfølgende blive bekræftet når afventningsperioden er overstået, men, hvis vi modtager oplysninger om en betydelig hændelse i kampen under denne periode (se specifikke sportsregler for oplysninger), vil vi annullere denne udførelse, for at beskytte kunderne mod dem der har hurtigere indlæsning af feeds, og dermed hurtigere kan drage fordel af disse oplysninger.

 

8.3.5   Systemet er afhængigt af eksterne data som indsendes af personer der er til stede. Det betyder, at i sjældne tilfælde kan materialebegivenheder blive overset, eller udførelser kan blive annulleret, når en materialebegivenhed ikke opstår. I disse tilfælde forbeholder vi os retten til at annullere bets, hvor der er opnået en ufair fordel, i overensstemmelse med regel 8.1.5. Vi vil ikke genacceptere bets der allerede er annulleret, så det er vigtigt at sikre, at dit bet er bekræftet.

 

8.3.6   Hvis den eksterne feed fra personer på stedet mangler, ikke fungerer eller er forsinket, kan vi efter eget skøn, ændre markedet til en ikke-administreret tilstand, og anvende bettingforsinkelse for livekampe (se afsnit 8.2).

 

8.3.7   Sportspecifik logik anvendes til styring af disse ”Instant match”-markeder. Se specifikke sportsregler her.

 

 1.   Diverse regler

9.1   Alle oplysninger som leveres af Smarkets er leveret i god tro. Men, i overensstemmelse med betingelse 11.1 i de Generelle Vilkår, er Smarkets ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser i alle oplysninger, såsom visning af priser, løbere, tider, scores eller resultater.

 

9.2   Smarkets forbeholder sig retten til at udbedre alle tydelige fejl, og vil anvende rimelige procedurer for at sikre, at markederne reguleres med integritet og gennemsigtighed.

 

9.3   Når der oprettes nye markeder, vil alle bets afgivet på disse markeder, blive afgivet i overensstemmelse med de gældende bettingregler på tidspunktet.

 

9.4   Smarkets forbeholder sig retten til at bruge deres egen dømmekraft, hvis der skulle opstå en hændelse der ligger uden for disse regler.

 

9.5 Akkumulatorregler

 

9.5.1   Hvis et valg annulleres, vil odds for multibettet blive reduceret, for at tage hensyn til det annullerede valg.

 

9.5.2   Hvis en reduktionsfaktor anvendes på ethvert marked hvor et valg i akkumulatoren er kommet fra, vil odds for multibettet blive reduceret i henhold til dette.

 

 1.   Regler for at bevare bets under kampen

10.1   For markeder som er planlagt til at blive ændret til live, kan en kunde anmode om, at et umatchet bet ikke skal annulleres når markedet skifter til live. Dette gøres ved at vælge ”Bevar bets under kampen”-muligheden i betwidget, hvormed anmodningen bekræftes. Det betyder, at det umatchede bet forbliver, når andre umatchede bets annulleres ved starten af begivenheden.

 

10.2   Standardindstillingen vil annullere umatchede bets når markedet stoppes. Du skal vælge hvert bet individuelt, for at bevare bets under kampen.

 

10.3   Alle umatchede bets vil blive annulleret når en ikke-løber fjernes fra et hestevæddeløbsmarked, hvis der anvendes en reduktionsfaktor.

 

10.4   Når en materialebegivenhed (mål, straffespark eller rødt kort) opstår i en livefodboldkamp som styres af ”Instant match”, vil andre umatchede bets blive annulleret før markedet genåbnes. Men, bets der er valgt til at forblive aktive med ”Bevar bets under kampen”-muligheden, vil ikke blive annulleret, og vil forblive i deres oprindelige køposition.

 

10.5   Hvis dit bet er matchet under kampen, og der opstår en materialebegivenhed under bekræftelsesperioden på otte sekunder, vil bettet blive annulleret, og vil derfor ikke være gældende når markedet genåbnes.

 

 1.   Regler for ”forlad handel”

11.1   ”Forlad handel”-knappen giver dig mulighed for at forlade bets på en individuel kontrakt, og ikke det overordnede marked.

 

11.2   Hvis du indsender en anmodning om at forlade en handel, vil du blive informeret om denne anmodning er godkendt eller ej.

 

11.3   Du har ingen garanti for, at din anmodning om at forlade en handel accepteres eller ej. For eksempel, i tilfælde af at markedet annulleres, eller odds bevæger sig, før din anmodning er behandlet.

 

11.4   Hvis din anmodning om at forlade en handel ikke accepteres, vil der blive vist en meddelelse med årsagen, og en ny værdi for at forlade handlen kan blive tilbudt.

 

Sidst modificeret: Den 8. april 2021

 

Smarkets generelle bettingregler (1-11) gælder, med mindre de tilsidesættes af de Generelle Vilkår eller specifikke sportsbettingregler.

 1. Fodboldregler

Smarkets generelle bettingregler (1-11) gælder, med mindre de tilsidesættes af Vilkår og Betingelser eller specifikke sportsbettingregler.

 1.   Fodboldregler

12.1   Fodboldmarkeder er underlagt standardtiden på 90 minutter, inklusive stop-/skadestid, med mindre andet er angivet. Markeder for standardkampe på 90 minutter, medregner ikke ekstratid eller straffesparkskonkurrencer.

 

12.2   Ved venskabskampe gælder alle bets for almindelig spilletid iht. kamparrangørerne. Markeder for disse kampe medregner ikke ekstratid eller straffesparkskonkurrencer. I tilfælde af uklarhed af det officielle resultat, vil resultatet blive bestemt med oplysninger fra uafhængige kilder.

 

12.3   Hvor et hold spiller hjemme på deres eget stadium, vil dette hold blive vist først på Smarkets-hjemmesiden. Hvis hjemmeholdet ved en fejl vises som nummer to, vil alle bets som er matchet før dette udbedres, blive annulleret. Ved kampe som spilles på neutral grund, eller i internationale konkurrencer, kan holdene blive vist i vilkårlig rækkefølge. Regler for ændring af lokalitet gælder.

 

12.4   Hvis en fodboldkamp ikke gennemføres korrekt, annulleres eller på anden vis ikke gennemføres, og den ikke gennemføres inden for en 36-timers periode som angivet i de generelle regler 6.1 og 6.3, vil markederne blive annulleret, undtagen bets på markeder som er bestemt uden tvivl. (dvs. halvlegsmarkeder hvis kampen annulleres i anden halvleg).

 

For at mindske den tid som bets er aktive, når en kampstatus ikke er tydelig, og hvis der ikke modtages oplysninger fra Smarkets-datakilder inden for tre timer efter udsættelsen eller annulleringen om hvornår kampen genoptages eller genspilles, vil alle bets på ubestemte markeder blive annulleret. Hvis der senere modtages oplysninger om at kampen vil blive gennemført inden for 36 timer, vil disse bets ikke blive genaktiveret.

 

12.5   Typer af fodboldsmarkeder som tilbydes

12.5.1   Resultat af fuld tid: Dette marked afgøres iht. hvilket hold der har vundet efter almindelig spilletid, eller om der spilles uafgjort.

 

12.5.2   Korrekt score: Dette marked afgøres iht. korrekt score efter almindelig spilletid er udløbet.

 

12.5.3   Samlede antal mål: Dette marked afgøres iht. summen af mål for hvert hold under almindelig spilletid.

 

12.5.4   Vindere af halvleg/fuld tid: Dette marked afgøres iht. resultatet ved halvleg, inklusive stoptid fra den første halvleg, og resultatet ved slutningen af almindelig spilletid, inklusive stoptid.

 

12.5.5   Hold der scorer i begge halvlege: Dette marked afgøres iht. om holdet scorer i almindelig spilletid (inklusive stoptid), i begge halvlege i begivenheden.

 

12.5.6   Hold vinder begge halvlege: Dette marked afgøres iht. om holdet scorer flere mål end deres modstander, i både første og anden halvleg (inklusive stoptid).

 

12.5.7   Begge hold scorer: Dette marked afgøres iht. om begge hold scorer i løbet af de 90 minutter (inklusive stoptid).

 

12.5.8   Hold lukker ingen mål ind: Dette marked afgøres iht. om det angivne hold holder deres mål sikkert (ikke lukker et mål ind), i løbet af de 90 minutter (inklusive stoptid).

 

12.5.9   Vinder og begge hold scorer: Dette marked afgøres iht. vinderen af kampen, kombineret med en forudsigelse om begge hold scorer i løbet af de 90 minutter (inklusive stoptid).

 

12.5.10   Begge hold scorer og over 2,5: Dette marked afgøres iht. om begge hold scorer i løbet af de 90 minutter (inklusive stoptid), kombineret med en forudsigelse om, at det samlede antal mål vil være over eller under 2,5.

 

12.5.11   Vinder og over 2,5: Dette marked afgøres iht. vinderen af kampen, kombineret med en forudsigelse om, at det samlede antal mål i løbet af de 90 minutter (inklusive stoptid) vil være over eller under 2,5.

 

12.5.12   Markeder for halvlegsresultat og score: Disse markeder afgøres iht. kampresultatet når fløjten for halvlegen lyder (almindelig spilletid plus eventuelt stoptid).

 

12.5.13   Over/Under mål: Disse markeder afgøres iht. antallet af mål som er scoret ved slutningen af almindelig spilletid samt eventuelt stoptid. Straffesparkskonkurrence eller ekstratid er ikke inkluderet.

 

12.5.14  Asiatisk handicap: Disse markeder afgøres iht. den endelige score ved slutningen af almindelig spilletid samt eventuelt stoptid. Straffesparkskonkurrence eller ekstratid er ikke inkluderet.

 

12.5.15  Første målscorer: Dette marked afgøres iht. hvilken spiller der scorer først under almindelig spilletid samt eventuelt stoptid. Bets afgivet på spillere som ikke deltager i kampen, eller udskiftninger som kommer ind efter det første mål er scoret, annulleres. Selvmål tæller ikke med på dette marked, hvis kampens første mål er et selvmål, vil det næste mål blive brugt til at afgøre bets. Der tages ikke hensyn til efterfølgende anker eller kendelser.

 

12.5.16 Sidste målscorer: Dette marked afgøres iht. hvilken spiller der scorer sidst under almindelig spilletid samt eventuelt stoptid. Bets afgivet på spillere som ikke deltager i kampen, vil blive annulleret. Selvmål tæller ikke med på dette marked, hvis kampens sidste mål er et selvmål, vil det forrige mål blive brugt til at afgøre bets. Der tages ikke hensyn til efterfølgende anker eller kendelser.

 

12.5.17 Målscorer på ethvert tidspunkt: Dette marked afgøres iht. alle spillere der scorer på ethvert tidspunkt under almindelig spilletid samt eventuelt stoptid. Bets afgivet på spillere som ikke deltager i kampen, vil blive annulleret. Selvmål tæller ikke med for dette marked. Der tages ikke hensyn til efterfølgende anker eller kendelser.

 

12.5.18 Holdets første målscorer: Dette marked afgøres iht. hvilken spiller der scorer det første mål for deres hold under almindelig spilletid samt eventuelt stoptid. Bets afgivet på spillere som ikke deltager i kampen, vil blive annulleret. Selvmål tæller ikke med for dette marked. Der tages ikke hensyn til efterfølgende anker eller kendelser.

 

12.5.19  Uafgjort intet bet: Dette marked afgøres iht. resultatet for fuld tid. I tilfælde af uafgjort vil alle bets blive annulleret.

 

12.5.20  For advancemarkeder: I forbindelse med turneringer der inkluderer enkelteliminering og lignende formater, vil dette marked blive afgjort iht. til kampens endelige resultat, inklusive ekstratid eller straffesparkskonkurrence.

 

12.5.21. Over/Under kort: Disse markeder afgøres iht. antallet af kort i løbet af de 90 minutter (inklusive stoptid). Gult kort tæller som et, rødt kort som et, et gult kort og et rødt kort tæller som to, to gule kort som resulterer i et rødt kort, tæller som to.  Det maksimale antal kort pr. spiller er to. Bemærk, at kort som gives til enhver spiller der ikke deltager i kampen (f.eks. udskiftninger eller indskiftede spillere), eller holdmanagere, ikke tæller med i det samlede antal.

 

12.5.22. Over/Under hjørnespark: Disse markeder afgøres iht. antallet af hjørnespark som tages i løbet af de 90 minutter (inklusive stoptid).

 

12.5.23. Kvalifikationsmetode: Dette marked afgøres iht. vinderen af kampen, kombineret med en forudsigelse om at kampen afgøres i almindelig spilletid, ekstratid eller på straffesparkskonkurrence.

 

12.5.24. Ekstratid over/under mål: Disse markeder afgøres iht. antallet af mål der scores under ekstratid. Mål der scores i en straffesparkskonkurrence vil ikke blive inkluderet.

 

12.6   Akkumulatorer

12.6.1 Hvis et valg annulleres, vil odds for multibettet blive reduceret, for at tage hensyn til det annullerede valg.

 

12.7   Direkte markeder

12.7.1   En sæson eller konkurrence ses som værende begyndt, når den første kamp i den planlagte sæson eller konkurrence er begyndt.

 

12.7.2   Hvis et hold udelukkes, diskvalificeres eller på anden vis fjernes fra en liga, vil én af to handlinger gælde:

 

Hvis det sker før den relevante sæson/konkurrence starter, vil alle bets på de påvirkede markeder blive annulleret.

Hvis det sker efter den relevante sæson/konkurrence er startet, vil de påvirkede markeder stadig gælde, og holdet vil blive angivet som værende rykket ned/elimineret, og alle bets på det hold vil blive afgjort i overensstemmelse hermed (under hensyntagen til, at det angivne hold ikke genindsættes før slutningen af sæsonen/konkurrencen).

 

12.7.3   For ”Top målscorer”-markeder er det kun de mål der scores i den liga eller konkurrence som er angivet som division/turnering. For eksempel, hvis en spiller flytter til en klub under sæsonen, vil mål der er scoret i en anden liga ikke tælle med, men mål der scores i den samme liga for en anden klub, vil tælle med. Selvmål tælles ikke med, det samme gælder for mål i straffesparkskonkurrencer, Alle bets gælder, uanset om den valgte spiller er aktiv i fodbold i den angivne konkurrence eller sæson. Regler for dødt løb gælder.

 

12.7.4   ”Direkte vinder”-markeder afgøres iht. slutposition/samlede antal point for holdet, når alle planlagte kampe er spillet. I tilfælde af at to eller flere hold er uafgjort, vil resultatet blive bestemt af de officielle resultater fra den ledende instans. Regler for dødt løb gælder.

 

12.8  ”Instant match”

12.8.1 I forbindelse med fodbold er en materialebegivenhed følgende: mål, straffespark, rødt kort.

 

12.8.2 I forbindelse med fodbold er en enkeltbegivenhed enten et hjørnespark eller frispark, som ses som værende farligt af vores datafeed.

 

12.8.3 Hvis der ikke modtages data i afventningsperioden relateret til en materiale- eller enkeltbegivenhed, efter afgivelsen af et bet, vil bettet være bekræftet.

 

12.8.4 - Hvis der modtages data der indikerer at der muligvis er en materialebegivenhed (muligt mål, muligt straffespark, muligt rødt kort), vil vi stoppe markederne, og forlænge perioden for afventningsbekræftelse for alle bets der afventer.

 

12.8.4.1 - Hvis efterfølgende data indikerer at denne begivenhed ikke opstod (intet mål, intet straffespark, intet rødt kort), vil vi genoptage markederne og bekræfte de bets der afventer. 

 

12.8.4.2 - Hvis efterfølgende data indikerer at denne begivenhed opstod (bekræftet mål, bekræftet straffespark, bekræftet rødt kort), vil vi genoptage markederne og annullere de bets der afventer.

 

12.8.5 - Hvis der modtages data der indikerer at der muligvis er en vigtig enkeltbegivenhed (hjørnespark, frispark i et farligt område), vil vi forlænge perioden for afventningsbekræftelser for alle afventende bets, men vi vil ikke stoppe markederne.

 

12.8.6.1 - Hvis efterfølgende data indikerer at enkeltbegivenheden er afsluttet (forsvarende hold opnåede besiddelse, bolden er sikker, anden begivenhed uden mål), vil vi bekræfte afventende bets.

 

12.8.6.2 - Hvis efterfølgende data indikerer at denne enkeltbegivenhed har resulteret i et mål, vil vi annullere alle bets der afventer.

 

12.8.7.1 - Hvis de modtagne data indikerer at en beslutning (muligt mål, muligt straffespark, muligt rødt kort) vil blive vurderet med VAR (videohjælp) teknologi, vil vi stoppe markederne, og forlænge perioden for afventningsbekræftelse for alle afventende bets.

 

12.8.7.2 - Hvis efterfølgende data indikerer at denne begivenhed ikke opstod (intet mål, intet straffespark, intet rødt kort), vil vi genoptage markederne og bekræfte de bets der afventer.

 

12.8.7.3 - Hvis efterfølgende data indikerer at denne begivenhed opstod (bekræftet mål, bekræftet straffespark, bekræftet rødt kort), vil vi genoptage markederne og annullere de bets der afventer.

 

12.8.7.4 - Hvis efterfølgende data indikerer at et mål, straffespark eller rødt kort ændres efter vurderingen, vil vi genoptage markederne, og alle markeder der blev bestemt, vil forblive uafgjort.

 

Sidst modificeret: Den 24. juni 2020

 

 

 1. Regler for hestevæddeløb

Smarkets generelle bettingregler (1-11) gælder, med mindre de tilsidesættes af Vilkår og Betingelser eller specifikke sportsbettingregler.

 

13.1   Generelt

13.1.1    Markederne vil i første omgang blive afgjort i henhold til hvilken hest der først kommer over mållinjen. Det ”indvejede” resultat vil derefter blive set som værende det officielle resultat. Der vil ikke blive taget hensyn til efterfølgende anker, modificeringer osv. til resultatet. 

 

13.1.2   Heste identificeres med deres navn. Bets på en navngiven hest vil gælde for den hest, uanset hvilket løbsnummer det har. Mens Smarkets gør deres bedste for at sikre, at oplysninger om trøjer, jockeys osv. er nøjagtige, er disse oplysninger kun leveret som en vejledning. Smarkets giver ingen garanti for deres nøjagtighed, og accepterer intet ansvar for bets der udelukkende er afgivet baseret på disse oplysninger.

 

13.1.3   Bets afgives på den individuelle hest. Sammenkoblede heste tæller ikke med i forbindelse med betting.

 

13.1.4   Hvis et løb erklæres ”annulleret” af de ansvarlige eller forladt, eller i tilfælde af en walkover, vil alle markeder relateret til løbet blive annulleret.

 

13.1.5   Smarkets forbeholder sig retten til at bruge deres egen dømmekraft, hvis der skulle opstå en hændelse der ligger uden for disse regler.

 

13.2   Placeringsmarkeder

13.2.1   De placeringer der tælles med på et placeringsmarked vil typisk være følgende:

 

5 til 7 planlagte heste ved tidspunktet hvor placeringsmarkedet oprettes: 1., 2.;

8 til 15 planlagte heste ved tidspunktet hvor placeringsmarkedet oprettes: 1., 2., 3.;

16 eller flere planlagte heste (uden handicap) ved tidspunktet hvor placeringsmarkedet oprettes: 1., 2., 3.;

16 eller flere planlagte heste (handicap) ved tidspunktet hvor placeringsmarkedet oprettes: 1., 2., 3., 4.;

Bemærk, at disse numre ikke er endegyldige, og antallet af viste placeringer i markedsnavnet vil have forrang i tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser. 

 

13.2.2   En hest der trækker sig fra et løb, og dermed bliver en ikke-løber, vil ikke påvirke antallet af vindere på hvert marked.

 

13.2.3   Hvis antallet af tilbudte pladser svarer til, eller er større end antallet af heste, vil alle bets på dette marked blive annulleret.

 

13.2.4   Eksponering kombineres ikke mellem ”at vinde” og ”placere” markederne.

 

13.2.5   Kommission betales separat mellem ”at vinde” og ”placere” markederne.

 

13.3   Reduktionsfaktorer

13.3.1   Reglen for reduktionsfaktoren svarer til regel 4 for fratrækkelse, som anvendes af væddeløbsbookmakere og instanser i forbindelse med hvad der sker, når en hest udgår fra et løb.

 

13.3.2   En reduktionsfaktor tildeles hver hest i henhold til Smarkets vurdering af hver hests vinderchance i procent.

 

13.3.3   Hvis en hest udgår fra løbet, og bliver en ikke-løber, vil alle bets på den hest blive annulleret.

 

13.3.4   En hest ses som værende udgået af løbet, hvis de er planlagt til at løbe, men ikke kommer frem under startrækkefølgen.

 

13.3.5   På et sejrsmarked gælder det, at hvis en hest udgår, og bliver en ikke-løber, og har en reduktionsfaktor på mindre end 2,5 %, vil alle bets på andre heste stadig gælde, og de vil forblive uændret. Hvis reduktionsfaktoren for den udgåede hest svarer til, eller er større end 2,5 %, vil alle matchede bets blive justeret med denne faktor, og alle umatchede bets vil blive annulleret. Markedet vil derefter blive genåbnet.

 

For eksempel, et bet der er matchet med odds på 4, og som er underlagt en reduktion på 25 %, vil blive reduceret til et bet med odds på 3.

 

13.3.6   På et placeringsmarked gælder det, at hvis en hest udgår og bliver en ikke-løber, vil reduktionsfaktoren blive anvendt på alle gevinster og umatchede bets bliver annulleret, uanset størrelsen af reduktionsfaktoren. Markedet vil derefter blive genåbnet.

 

For eksempel, et bet der er matchet med odds på 4, og underlagt en reduktion på 25 % på et placeringsmarked, vil blive reduceret til et bet med odds på 3,25, hvormed ansvaret for den laying part og mulige gevinster fra den backing part reduceres med 25 %.

 

13.3.7   Det er kun heste der er planlagt til at løbe, som vil få tildelt reduktionsfaktorer. Hvis en reservehest ændres til en planlagt løber, kan reduktionsfaktorerne blive justeret i henhold til dette.

 

13.3.8   Reduktionsfaktorerne kan anvendes efter et løb, hvis det kommer frem at en hest var en ikke-løber.

 

13.3.9   Reduktionsfaktorer kan ændres, og kan justeres på ethvert tidspunkt under bettingforløbet.

 

13.4   Ante-post markeder

13.4.1   Når løbet er annonceret, vil ante-post betting ses som værende afsluttet. Alle bets gælder hvad enten hesten løber eller ej, med mindre hesten er trukket ud, i hvilket tilfælde alle bets på den hest vil blive annulleret.

 

13.4.2   Reduktionsfaktorer anvendes ikke på ante-post markeder.

 

13.4.3   Eksponering kombineres ikke mellem ante-post og løbsdagsmarkeder.

 

13.4.4   Kommission betales separat mellem ante-post og løbsdagsmarkeder.

 

13.4.5   Hvis en hest der er angivet på et ante-post marked dør, vil alle markeder hvor hesten er angivet som løber blive annulleret, mens Smarkets bestemmer nøjagtigheden af oplysningerne, og tidspunktet for hestens død. Hvis disse oplysninger bekræftes, vil hesten blive fjernet fra markedet, og hvis passende, vil alle bets afgivet på markedet fra midnat på dødsdatoen blive annulleret. Hvis et nøjagtigt tidspunkt ikke kan fastlægges for hestens død, kan Smarkets på eget skøn, og med alle tilgængelige oplysninger, vælge at annullere bets fra et mere rimeligt tidspunkt.

 

13.4.6   Yderligere heste kan tilføjes ved anmodning.

 

Sidst modificeret: Den 15. marts 2021 1. Golfregler

Smarkets generelle bettingregler (1-11) gælder, med mindre de tilsidesættes af Vilkår og Betingelser eller specifikke sportsbettingregler.

 

14.1   Generelt

14.1.1   Markederne afgøres i henhold til det officielle resultat når en turnering slutter. Hvis resultatet ændres inden for 24 timer efter den første afgørelse af markedet, vil Smarkets genafgøre markedet, medmindre en præsentation allerede er foregået.

 

14.1.2   Hvis en spiller ikke tee-off i en turnering, vil alle bets relateret til den spiller i turneringen blive annulleret. Hvis spilleren tee-off men senere diskvalificeres eller trækker sig, vil de blive afgjort som en taber.

 

14.1.3   Hvis en turnering slutter tidligt, vil bets der er matchet efter den sidste gennemførte runde blive annulleret.

 

14.1.4   Ved starten af første runde vil alle umatchede bets blive annulleret umiddelbart før det første par tee-off. Derefter vil umatchede bets ikke længere blive annulleret.

 

14.2   Turneringsmatchbetting

14.2.1   Hvis en spiller ikke gennemfører første runde, vil bets blive annulleret.

 

14.2.2   Hvis ingen spillere gennemfører en efterfølgende runde efter den første runde, vil vinderen blive bestemt til at være den spiller med den laveste samlede score, efter den forrige runde.

 

14.3   Top 5/10/20 finish

14.3.1   Markederne afgøres i henhold til den officielle turneringsrangliste af spillere der slutter inden for top 5, 10 og 20 pladserne.

 

14.3.2   Første runde ledermarkeder afgøres i henhold til den officielle turneringsrangliste, når alle spillerne har gennemført den første runde, af spillere der slutter inden for top 5, 10 og 20 pladserne.

 

14.3.3   Regler for dødt løb gælder.

 

14.4   To/tre boldbetting

14.4.1   Alle spillere skal tee-off for at bets gælder. Hvis alle diskvalificeres eller på anden vis trækker sig, vil alle bets blive annulleret.

 

14.4.2   Hvis en spiller ikke gennemfører en runde, af enhver anden årsag end at trække sig eller en diskvalificering, vil markeder som endnu ikke er afgjort, blive annulleret.

 

14.4.3   Hvis en spiller trækker sig eller diskvalificeres efter at have spillet et slag i den runde, vil spilleren blive afgjort som en taber, under hensyntagen til, at mindst én anden spiller har gennemført den runde.

 

14.4.4   Hvis alle spillere ikke gennemfører runden, vil alle bets på dette marked blive annulleret.

 

Sidst modificeret: Den 11. november 2020
 1. Cricketregler

Smarkets generelle bettingregler (1-11) gælder, med mindre de tilsidesættes af Vilkår og Betingelser eller specifikke sportsbettingregler.

 

15.1   Generelt

15.1.1   Bets afgøres idet resultaterne bestemmes. Senere beslutninger om at annullere markederne vil ikke påvirke allerede afgjorte markeder, hvis disse resultater ikke påvirkes.

 

15.1.2   Hvis resultatet bestemmes af en tiebreak, inklusive men ikke begrænset til bowl-off, super-over eller møntkast, vil resterende uafgjorte markeder, inklusive vindermarkedet blive annulleret, medmindre markedsnavnet specifikt angiver noget andet, for eksempel ”Kampvinder (inklusive super-over)”.

 

15.1.3   Hvis resultatet af en kamp er uafgjort, vil markederne blive annulleret medmindre de har dette valg som et muligt resultat.

 

15.1.4   En bold skal bowles for at bets er gyldige. Hvis der ikke er bowlet en bold, vil udestående markeder blive annulleret.

 

15.1.5   Når en kamp afkortes pga. vejret, vil bets blive afgjort i henhold til det officielle resultat, inklusive begrænsede overs-kampe, hvor resultatet afgøres med Duckworth Lewis-metoden.

 

15.2  Testkampe

15.2.1   Testkampe skal afgøres inden for fem dage efter den oprindelige planlagte dato. Hvis ikke, vil alle udestående markeder blive annulleret.

 

15.2.2   Hvis der bowles mindre end 20 overs i en inning i en testkamp, vil udestående ”inning runs”-markeder blive annulleret, medmindre resultatet af dette marked allerede er kendt. Denne regel gælder ikke hvis et hold er ude, eller erklærer deres inning som værende 20 overs.

 

15.2.3   Hvis en testkamp annulleres af enhver anden årsag end vejret, vil Smarkets annullere udestående bets.

 

15.2.4   Hvis det officielle resultat af en testkamp er uafgjort, vil alle bets på ”Vinder”-markedet blive annulleret.

 

15.3   Begrænset over-kampe

15.3.1   Hvis Duckworth Lewis-metoden bruges til at bestemme resultatet af en begrænset overs-kamp, vil bets på uafgjorte ”højeste 10 over total” og ”Åbningspartnerskab” blive annulleret.

 

15.3.2   Hvis en begrænset overs-kamp angives som værende ”Uden resultat”, vil alle markeder der ikke er bestemt blive annulleret.

 

15.4   Typer af begrænset overs-markeder som tilbydes

15.4.1   Inning runs: 20 overs skal gennemføres før det battende hold, undtagen i tilfælde hvor de er bowlet ud, eller de har nået målet for at vinde kampen

 

15.4.2   Top batmand: Hvor mindst et run er blevet scoret fra battet, vil ethvert topbatmand-marked blive afgjort. Bets på enhver spiller som bekræftes til ikke at starte som de første 11 før begyndelsen af kampen, vil blive annulleret. Spillere som vælges til de første 11, men som ikke batter, vil blive afgjort som taber. I tilfælde af uafgjort, vil reglerne for dødt løb gælde.

 

15.4.3   Topwicket fanger: Hvor mindst en wicket er taget, vil ethvert topwicket fanger marked blive afgjort. Bets på enhver spiller som bekræftes til ikke at starte som de første 11 før begyndelsen af kampen, vil blive annulleret. Spillere som vælges til de første 11, men som ikke bowler, vil blive afgjort som taber. I tilfælde af uafgjort, vil reglerne for dødt løb gælde.

 

15.4.4   Første der batter: Bestemmes af det hold der har den første bold i den første inning.

 

Sidst modificeret: Den 29. september 2020
 1. Tennisregler

Smarkets generelle bettingregler (1-11) gælder, med mindre de tilsidesættes af Vilkår og Betingelser eller specifikke sportsbettingregler.

 

16.1   Generelt

16.1   Hvis det første sæt i en kamp ikke gennemføres, vil alle bets relateret til kampen blive annulleret.

 

16.2   Hvis en spiller ikke møder op til en turnering eller kamp, vil alle bets på den spiller blive annulleret.

 

16.3   Når der er usikkerhed angående resultatet af en ufuldstændig eller annulleret kamp, vil Smarkets afgøre kampbets i henhold til hvilken spiller eller par der går videre til næste runde, eller som vinder turneringen, hvis kampen er en finalekamp.

 

16.4   Enhver annullering, udsættelse eller ændring af længden af en turnering vil annullere alle bets relateret til visse begivenheder i selve turneringen, medmindre resultatet af disse markeder allerede er blevet bestemt.

 

16.5   Enhver ændring til de planlagte antal partier eller sæt påkrævet for at vinde en kamp, eller en udgåelse eller diskvalificering under et parti eller sæt, vil annullere bets på påvirkede partibetting- og sætbettingmarkeder, medmindre resultatet af disse markeder allerede er blevet bestemt.

 

16.6   Smarkets vil ikke annullere bets pga. ændringer i lokalitet eller spilleoverflade.

 

16.7   36-timers udsættelsesreglen som er forklaret i regel 6.3, gælder ikke for tennismarkeder.

 

16.2   Akkumulatorer

16.2.1 Hvis et valg annulleres, vil odds for multibettet blive reduceret, for at tage hensyn til det annullerede valg.

 

Sidst modificeret: Den 31. juli 2019 1. Basketballregler

Smarkets generelle bettingregler (1-11) gælder, med mindre de tilsidesættes af Vilkår og Betingelser eller specifikke sportsbettingregler.

 

17   Generelt

17.1   Bets afgøres iht. det officielle resultat inklusive overtid, medmindre andet er angivet.

 

17.2   Hvis en kamp ikke afsluttes inden for 36 timer efter det oprindeligt planlagte starttidspunkt, vil alle bets blive annulleret.

 

17.3   Hvis en kamp starter men senere annulleres eller udsættes, vil alle bets stadig gælde, så længe de følgende kriterier overholdes inden for 36 timer af kampens starttid:

 

Mindst 43 minutters spilletid er spillet i en NBA-kamp, eller 35 minutters spilletid er spillet i enhver anden kamp.

Et resultat er bestemt af en officiel instans.

Hvis ingen af ovenstående kriterier er imødeset, vil alle bets blive annulleret, undtagen bets på markedet hvor resultatet allerede, og uden tvivl, er bestemt.

17.4   ”Direkte vinder”-markeder afgøres med den navngivne vinder fra den relevante instans, uanset en efterfølgende diskvalificering eller ændring af resultatet. Regler for dødt løb gælder.

 

17.5   Alle bets gælder uanset længden af sæson/playoff serien, så længe en vinder erklæres.

 

17.6   For handicapmarkeder gælder det, at hvis kampen ender uafgjort under hensyntagen til det angivne handicap, vil alle bets på markedet blive annulleret.

 

17.7   For samlede pointmarkeder gælder det, at hvis de samlede point i kampen svarer til den angivne linje, vil alle bets på markedet blive annulleret.

 

 

 

17.8   Typer af basketballmarkeder som tilbydes

17.8.1   Kampvinder: Dette marked afgøres iht. hvilket hold der har vundet efter kampen er slut. Overtid er inkluderet i dette marked, medmindre du better på et kampvindermarked som inkluderer uafgjort.

 

17.8.2   Quarter resultat: Disse markeder afgøres iht. hvilket hold der scorer flest point i det angivne quarter.

 

17.8.3   Halvleg/fuld tid: Dette marked afgøres iht. resultatet ved halvlegen og resultatet ved fuld tid. Overtid er ikke inkluderet på halvlegs-/fuld tidmarkeder.

 

17.8.4  Pointspredning: Disse markeder afgøres iht. den endelige score ved slutningen af kampen. Overtid er inkluderet i pointspredningsmarkeder.

 

17.8.5  Quarter handicap: Disse markeder afgøres iht. antallet af scorede point i det angivne quarter.

 

17.8.6  Over/Under markeder: Disse markeder afgøres iht. den kombinerede samlede score ved slutningen af kampen. Overtid er inkluderet i over/under markeder.

 

17.8.7  Quarter over/under markeder: Disse markeder afgøres iht. det kombinerede antal scorede point i det angivne quarter.

 

17.8.8  Halvleg over/under markeder: Disse markeder afgøres iht. det kombinerede antal scorede point i den angivne halvleg.

 

17.8.9  Quarter ulige eller lige score: Disse markeder afgøres iht. om det kombinerede antal scorede point i det angivne quarter er ulige eller lige.

 

17.8.10  Halvleg ulige eller lige score: Disse markeder afgøres iht. om det kombinerede antal scorede point i den angivne halvleg er ulige eller lige.

 

Sidst modificeret: Den 17. september 2020
 1. Regler for rugby-union og rugby-liga

Smarkets generelle bettingregler (1-11) gælder, med mindre de tilsidesættes af Vilkår og Betingelser eller specifikke sportsbettingregler.

 

18.1   Generelt

18.1   Turneringspoint og try-bets gælder for fuld spilletid, inklusive ekstratid i kampe hvor der er offentliggjort et officielt resultat.

 

18.2   Resultat af fuld tid: Dette marked afgøres iht. hvilket hold der har vundet efter almindelig spilletid, eller om der spilles uafgjort. På markeder hvor uafgjort ikke tilbydes som et valg, vil markedet blive afgjort baseret på resultatet efter overtid.

 

18.3  Samlet score: Dette marked afgøres iht. summen af scorede point efter almindelig spilletid er udløbet.

 

18.4   Vindere af halvleg/fuld tid: Dette marked afgøres iht. resultatet ved halvlegen og resultatet ved slutningen af almindelig spilletid.

 

18.5  Handicap: Dette marked afgøres iht. resultatet af kampen ved slutningen af almindelig spilletid, hvor der angivne handicap er anvendt.

 

Sidst modificeret: Den 11. marts 2020

 

 1. Baseballregler

Smarkets generelle bettingregler (1-11) gælder, med mindre de tilsidesættes af Vilkår og Betingelser eller specifikke sportsbettingregler.

 

19.1   Generelt 

19.1.1   Bets afgøres idet resultaterne bestemmes. Senere beslutninger om at annullere markederne vil ikke påvirke allerede afgjorte markeder, hvis disse resultater ikke påvirkes.

 

19.1.2   Kampe skal begynde inden for 36 timer af den oprindeligt planlagte starttid, ellers bliver de annulleret. Hvis en kamp begynder men senere annulleres eller udsættes, skal et officielt resultat være angivet inden for 36 timer, for at udestående bets der endnu ikke er endegyldigt bestemt, kan forblive gyldige.

 

19.1.3   Ekstra innings vil være inkluderet, medmindre andet er angivet.

 

19.1.4   Mindst ni innings (eller 8,5 innings hvis hjemmeholdet fører) skal gennemføres, for at bets på ”Samlede runs” eller ”Runlinje” markederne er gyldige. Dette er gældende, undtagen i tilfælde hvor kampen allerede var planlagt til at blive spillet med mindre innings (f.eks. 7 planlagte innings i dobbeltkampe under 2020 MLB-sæsonen), eller hvor resultatet af markedet allerede er bestemt.

 

19.1.5   Hvis en kamp er planlagt til at blive spillet med mindre end ni innings, skal mindst det angivne antal innings (eller minus en inning hvis hjemmeholdet fører) være gennemført, for at bets på ”Samlede runs” eller ”Runlinje” markederne er gyldige, medmindre resultatet af markedet allerede er bestemt.

 

19.1.6   Hvis en kamp annulleres vil alle bets afgivet på vindermarkederne blive annulleret:

 

Hvis kampen ikke spilles om inden for 36 timer af den oprindelige starttid.

Eller medmindre fem innings er blevet spillet (eller 4,5 innings hvis hjemmeholdet fører).

Et officielt resultat skal annonceres i ét af ovenstående tilfælde, for at bets på vindermarkedet kan afgøres.

 

19.1.7   Med mindre andet er angivet, som for MLB nedenfor, vil alle bets gælde, hvad enten en angivet startkaster starter den første inning for deres hold eller ej.

 

19.2   MLB specifikke regler

19.2.1   Hvor angivne kastere er inkluderet i begivenhedsnavnet, vil bets blive annulleret på alle markeder, medmindre begge navngivne kastere starter i den første inning for deres respektive hold.

 

19.2.2   En kaster ses som værende startet når han har kastet et enkelt kast til modstanderens første batter, i den første inning.

 

19.2.3  Hvis der ikke vises navngivne kastere, vil alle bets gælde, uanset hvilken kaster der starter for hvert hold.

 

Sidst modificeret: Den 9. april 2021
 1. Regler for amerikansk fodbold

Smarkets generelle bettingregler (1-11) gælder, med mindre de tilsidesættes af Vilkår og Betingelser eller specifikke sportsbettingregler.

 

20.1   Generelt

20.1   Alle markeder afgøres iht. resultatet inklusive overtid, medmindre andet er angivet.

 

20.2   Hvis det er uafgjort efter overtid, vil bets på direkte kampvindermarkedet blive annulleret.

 

20.3   Hvis en kamp ikke starter på den planlagte startdato, og den ikke er gennemført inden for 36 timer af den oprindeligt planlagte slutdato, vil alle bets på kampen blive annulleret.

 

20.4   Hvis en kamp begynder med derefter udsættes eller annulleres, skal der inden for 36 timer af den oprindelige startdato:

 

være spillet mindst 55 minutter; eller

et officielt resultat skal være annonceret.

Hvis ingen af ovenstående kriterier er imødeset, vil alle bets blive annulleret, undtagen bets på markedet hvor resultatet allerede, og uden tvivl, er bestemt.

 

20.5   For bets på resultatet af møntkastet før kampen, vil markedet blive afgjort baseret på det officielle resultat. Hvis møntkastet gentages flere gange pga. et forkert kast, vil det officielle resultat stadig blive brugt til at afgøre markedet.

 

20.6   ”Direkte vinder”-markeder afgøres med den navngivne vinder fra den relevante instans, uanset en efterfølgende diskvalificering eller ændring af resultatet. Regler for dødt løb gælder. Alle bets gælder uanset længden af sæsonen, så længe en vinder erklæres.

 

20.7   Alle bets på ”Første touchdownscorer”-markeder vil gælde, uanset om den navngivne spiller deltager i kampen eller ej. For at en spiller kan bestemmes som en vinder på dette marked, skal de score kampens første touchdown, når deres hold angriber. Hvis en navngiven spiller scorer kampens første touchdown på specialhold eller forsvar, vil deres hold D/ST blive afgjort som vinder.

 

20.8   For handicapmarkeder gælder det, at hvis kampen ender uafgjort under hensyntagen til det angivne handicap, vil alle bets på markedet blive annulleret.

 

20.9   For samlede pointmarkeder gælder det, at hvis de samlede point i kampen svarer til den angivne linje, vil alle bets på markedet blive annulleret.

 

 

 

20.10   Typer af amerikansk fodboldsmarkeder som tilbydes

20.10.1   Kampvinder: Dette marked afgøres iht. hvilket hold der har vundet efter kampen er slut. Overtid er inkluderet i dette marked, medmindre du better på et kampvindermarked som inkluderer uafgjort.

 

20.10.2   Quarter resultat: Disse markeder afgøres iht. hvilket hold der scorer flest point i det angivne quarter.

 

20.10.3   Halvleg/fuld tid: Dette marked afgøres iht. resultatet ved halvlegen og resultatet ved fuld tid. Overtid er ikke inkluderet på halvlegs-/fuld tidmarkeder.

 

20.10.4  Pointspredning: Disse markeder afgøres iht. den endelige score ved slutningen af kampen. Overtid er inkluderet i pointspredningsmarkeder.

 

20.10.5  Quarter handicap: Disse markeder afgøres iht. antallet af scorede point i det angivne quarter.

 

20.10.6  Over/Under markeder: Disse markeder afgøres iht. den kombinerede samlede score ved slutningen af kampen. Overtid er inkluderet i over/under markeder.

 

20.10.7  Quarter over/under markeder: Disse markeder afgøres iht. det kombinerede antal scorede point i det angivne quarter.

 

20.10.8  Halvleg over/under markeder: Disse markeder afgøres iht. det kombinerede antal scorede point i den angivne halvleg.

 

20.10.9  Quarter ulige eller lige score: Disse markeder afgøres iht. om det kombinerede antal scorede point i det angivne quarter er ulige eller lige.

 

20.10.10  Halvleg ulige eller lige score: Disse markeder afgøres iht. om det kombinerede antal scorede point i den angivne halvleg er ulige eller lige.

 

Sidst modificeret: Den 2. oktober 2020

 

 1. Regler for motorsport

Smarkets generelle bettingregler (1-11) gælder, med mindre de tilsidesættes af Vilkår og Betingelser eller specifikke sportsbettingregler.

 

21.1   Generelt

21.1.1   I tilfælde af at et løb annulleres og der ikke er et officielt resultat eller præsentation, vil alle bets blive annulleret.

 

21.1.2   Alle bets annulleres hvis lokaliteten af løbet ændres efter markedet er blevet åbnet.

 

21.1.3   Medmindre et bet har et officielt resultat, vil det blive annulleret hvis ikke alle planlagte løb og heats gennemføres på et speedwaymarked.

 

21.1.4   På head-to-head markeder er vinderen den kører der slutter i front, eller som har gennemført flest omgange.

 

21.1.5   Hvis afgørelsen af et marked er afhængigt af en plads på podiet, og der ikke er en podiepræsentation, vil markedet blive afgjort i henhold til det officielle resultat.

 

21.1.6   I forbindelse med løbskvalifikationsmarkeder vil enhver kører der starter en omgang, men som ikke giver en tid, ses som værende sidst, bag alle kørere der giver en tid.

 

21.2   Formel 1

21.2.1   Medmindre andet er specificeret, vil alle bets gælde på alle markeder, hvad enten den navngivne kører eller konstruktør deltager i enhver session i løbet af løbsweekenden eller ej.

 

21.2.2   For fratrædelsesmarkederne vil det vindende valg være den første kører/konstruktør der fratræder efter at have startet løbet, hvad enten det er fra banen eller pitsporet. Enhver kører eller konstruktør som slet ikke starter i løbet, vil blive afgjort som en taber. Hvis der ikke er nogen fratrædelser, vil ”Nej”-kontrakten være den vindende kontrakt.

 

21.2.3   En virtuel sikkerhedsbilperiode vil ikke tælle som en sikkerhedsbilperiode i forbindelse med ”Vil der være en sikkerhedsbilperiode under løbet?”-markedet.

 

Sidst modificeret: Den 4. august 2020 1. Ishockeyregler

Smarkets generelle bettingregler (1-12) gælder, med mindre de tilsidesættes af Vilkår og Betingelser eller specifikke sportsbettingregler.

 

22.1   Generelt

22.1   Bets afgivet på ”Almindelig spilletid”-markeder vil blive afgjort iht. resultatet ved slutningen af almindelig spilletid, eksklusiv overtid. Alle point som scores under overtid eller straffekonkurrencer, er ikke inkluderet.

 

22.2   Bets afgivet på vindermarkeder vil blive afgjort ved slutningen af kampen, inklusive almindelig spilletid, overtid og eventuel straffekonkurrence.

 

22.3   Handicap og totalmarkeder for NHL afgøres iht. resultatet efter overtid og eventuelt straffekonkurrence, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. En sejr efter straffekonkurrence tælles som et mål til det vindende hold. Andre handicap eller totalmarkeder på kampe i andre konkurrencer afgøres iht. resultatet ved slutningen af almindelig spilletid, eksklusiv overtid og straffekonkurrence, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

 

22.4   Hvis en kamp ikke starter på den planlagte tid, og ikke spilles inden for 36 timer af den oprindeligt planlagte starttid, vil alle bets blive annulleret.

 

22.5   Hvis en kamp begynder og annulleres eller udsættes før den gennemføres, vil alle bets blive annulleret, medmindre følgende sker inden for 36 timer fra startdatoen:

 

minimum 55 minutters spilletid er spillet, eller et officielt resultat er offentliggjort.

Hvis resultatet er uafgjort og der ikke tilbydes et marked for uafgjort (såsom vindermarkeder), vil reglerne for dødt løb gælde for bets på vindermarkedet.

 

Sidst modificeret: Den 1. november 2020
 1. Bokseregler

Smarkets generelle bettingregler (1-11) gælder, med mindre de tilsidesættes af Vilkår og Betingelser eller specifikke sportsbettingregler.

 

23.1   Generelt

23.1   Alle individuelle markeder vil blive afgjort iht. det officielle resultat fra den relevante ledende instans, umiddelbart efter kampen er slut, uanset om der sker en efterfølgende diskvalificering eller ændring af resultatet.

 

23.2   Hvis en kamp forlades, annulleres eller udsættes og ikke gennemføres inden for 36 timer efter den planlagte starttid, vil alle bets blive annulleret.

 

23.3   En deltager vil blive angivet som taber af begivenheden i tilfælde af diskvalifikation.

 

23.4   Hvor kamplandet er blevet ændret, vil de normale regler for ændring af lokalitet gælde, men, hvis der er en ændring af lokalitet, men det er inde for samme land, vil alle bets stadig gælde.

 

Sidst modificeret: Den 16. januar 2017 1. MMA-regler

Smarkets generelle bettingregler (1-11) gælder, med mindre de tilsidesættes af Vilkår og Betingelser eller specifikke sportsbettingregler.

 

24.1   Generelt

 

24.1   Alle individuelle markeder vil blive afgjort iht. det officielle resultat fra den relevante ledende instans, umiddelbart efter kampen er slut, uanset om der sker en efterfølgende diskvalificering eller ændring af resultatet.

 

24.2   Hvis en kamp forlades, annulleres eller udsættes og ikke gennemføres inden for 36 timer efter den planlagte startdato, vil alle bets blive annulleret.

 

24.3   Hvis en kamp erklæres uafgjort, teknisk uafgjort eller ingen konkurrence, vil alle bets blive annulleret undtaget for markeder hvor disse resultater specifikt er angivet som ”ethvert andet resultat”-valg på markedet.

 

24.4   I forbindelse med kampvindermarkedet, vil en deltager blive bestemt som taber hvis de diskvalificeres.

 

24.5   Hvis en kamp vindes på diskvalificering, vil markedet for sejrsmetode blive annulleret, medmindre diskvalifikation specifikt er inkluderet i navnet på et af valgene.

 

24.6   Hvor kamplandet er blevet ændret, vil de normale regler for ændring af lokalitet gælde, men, hvis der er en ændring af lokalitet, men det er inde for samme land, vil alle bets stadig gælde.

 

Sidst modificeret: Den 13. maj 2020 1. Regler for cykling

Smarkets generelle bettingregler (1-11) gælder, med mindre de tilsidesættes af Vilkår og Betingelser eller specifikke sportsbettingregler.

 

25.1   Generelt

 

25.1   Markederne afgøres iht. det officielle resultat fra den relevante ledende instans hvor der er en præsentation, ved tidspunktet for præsentationen, uanset om der senere sker en diskvalifikation eller ændring.

 

25.2   Hvis der ikke er en præsentation, vil markedet blive afgjort iht. det officielle resultat fra den relevante instans, uanset en efterfølgende diskvalificering eller ændring af resultatet.

 

25.3   Dette gælder undtagen i tilfælde hvor en ændring er annonceret inden for 24 timer efter den oprindelige afgørelse, hvor situationsrelevante markeder kan genafgøres for at udbedre en fejl i den oprindelige rapportering af resultatet.

 

25.4   For direkte markeder, såsom en overordnet løbsvinder eller enhver anden klassificering (point, bjerg osv.) vinder, og etapevindermarkeder, vil bets blive annulleret på valg hvor de ikke starter i løbet eller etapen.

 

Sidst modificeret: Den 25. august 2020
 1. Atletikregler

Smarkets generelle bettingregler (1-11) gælder, med mindre de tilsidesættes af Vilkår og Betingelser eller specifikke sportsbettingregler.

 

26.1   Generelt

26.1   Markederne afgøres iht. det officielle resultat fra den relevante ledende instans hvor der er en præsentation, ved tidspunktet for præsentationen, uanset om der senere sker en diskvalifikation eller ændring.

 

26.2   Hvis der ikke er en præsentation, vil markedet blive afgjort iht. det officielle resultat fra den relevante instans, uanset en efterfølgende diskvalificering eller ændring af resultatet. Dette gælder undtagen i tilfælde hvor en ændring er annonceret inden for 24 timer efter den oprindelige afgørelse, hvor situationsrelevante markeder kan genafgøres for at udbedre en fejl i den oprindelige rapportering af resultatet.

 

26.3   Hvis en bane- eller markbegivenhed forlades, annulleres eller udsættes, vil bets blive annulleret hvis de ikke gennemføres inden for syv dage efter den planlagte gennemførelsesdato, undtagen på markeder som endegyldigt er blevet afgjort.

 

Sidst modificeret: Den 16. januar 2017 1. Regler for svømning

Smarkets generelle bettingregler (1-11) gælder, med mindre de tilsidesættes af Vilkår og Betingelser eller specifikke sportsbettingregler.

 

27.1   Generelt

27.1   Markederne afgøres iht. det officielle resultat fra den relevante ledende instans hvor der er en præsentation, ved tidspunktet for præsentationen, uanset om der senere sker en diskvalifikation eller ændring.

 

27.2   Hvis der ikke er en præsentation, vil markedet blive afgjort iht. det officielle resultat fra den relevante instans, uanset en efterfølgende diskvalificering eller ændring af resultatet.

 

27.3   Dette gælder undtagen i tilfælde hvor en ændring er annonceret inden for 24 timer efter den oprindelige afgørelse, hvor situationsrelevante markeder kan genafgøres for at udbedre en fejl i den oprindelige rapportering af resultatet.

 

Sidst modificeret: Den 16. januar 2017 1. Regler for snooker og pool

Smarkets generelle bettingregler (1-11) gælder, med mindre de tilsidesættes af Vilkår og Betingelser eller specifikke sportsbettingregler.

 

28.1   Generelt

28.1   Hvis en kamp starter men ikke afsluttes, vil spilleren der fortsætter til næste runde blive afgjort som vinder, eller hvis det er i finalen, vil spilleren som tildeles titlen blive erklæret som vinder.

 

28.2   Korrekt scoremarkeder vil blive afgjort iht. den korrekte score ved slutningen af kampen. Hvis kampen startes men ikke afsluttes, vil bets på korrekt score blive annulleret.

 

28.3  For bets på direkte markeder gælder det, at hvis en spiller ikke deltager i turneringen, vil alle bets på den spiller blive annulleret. 

 

Sidst modificeret: Den 13. januar 2021
 1. Dartregler

Smarkets generelle bettingregler (1-11) gælder, med mindre de tilsidesættes af Vilkår og Betingelser eller specifikke sportsbettingregler.

 

29.1   Generelt

29.1 Spilleren som fortsætter til næste runde ses som værende vinderen, under hensyntagen til, at en af spillerne har kastet en dart i begyndelsen af første leg. Hvis den første dart ikke er kastet, vil alle bets blive annulleret.

 

29.2 Hvis en kamp ikke gennemføres, vil alle bets på handicapmarkeder blive annulleret, medmindre markedet er set som endegyldigt bestemt.

 

29.3   Korrekt scoremarkeder vil blive afgjort iht. den korrekte score ved slutningen af kampen. Hvis kampen startes men ikke afsluttes, vil bets på korrekt score blive annulleret.

 

Sidst modificeret: Den 19. december 2017 1. Regler for politik

Smarkets generelle bettingregler (1-11) gælder, med mindre de tilsidesættes af Vilkår og Betingelser eller specifikke sportsbettingregler.

 

30.1   Generelt

30.1   Alle markeder afgøres med bekræftede oplysninger fra uafhængige kilder, såsom nationale myndigheder, programværter eller andre mediekilder.

 

30.2   Bets afgivet efter en begivenhed er overstået, vil blive annulleret. Vi forsøger at etablere tidspunktet hvor begivenheden er foregået, baseret på oplysninger fra uafhængige offentlige, tilgængelige kilder.

 

30.3  Hvis den politiske begivenhed ændres betydeligt, hvormed nogle, eller alle, af kontrakterne ikke længere kan ses som en gyldig repræsentation af resultaterne for en begivenhed. For eksempel, hvis koalitionen af partierne ændres før et valg, og kontrakterne ikke længere repræsenterer de nuværende partier, forbeholder vi os retten til at annullere markedet.

 

Sidst modificeret: Den 4. april 2019 1. Regler for australsk fodbold

Smarkets generelle bettingregler (1-11) gælder, med mindre de tilsidesættes af Vilkår og Betingelser eller specifikke sportsbettingregler.

 

31.1   Generelt

31.1  Bets gælder for resultatet efter almindelig spilletid, eksklusiv overtid, dette udelukker kampe der spilles i ”Finals”-serien. Under ”Finals”-serien vil bets gælde for resultater i almindelig spilletid inklusive overtid, undtagen for de markeder som endegyldigt er bestemt, eller hvis der angives andet i markedsoplysningerne (f.eks. halvleg/fuld tid markeder). Hvis kampresultatet er uafgjort, vil reglerne for dødt løb gælde.

 

31.2   36-timers udsættelsesreglen som er forklaret i regel 6.3, gælder ikke for markeder for australsk fodbold. Hvis begivenheden ikke afsluttes inden for tre dage efter det planlagte starttidspunkt, vil alle bets blive annulleret.

 

31.3  Hvis en kamp begynder man annulleres eller udsættes for halvlegen, uden at blive gennemført inden for tre dage efter den planlagte startdato, vil kampen blive afgjort som uafgjort. Hvis en kamp begynder man annulleres eller udsættes i anden halvleg, uden at blive gennemført inden for tre dage efter den planlagte startdato, vil kampen blive afgjort iht. det officielle resultat fra den ledende instans. I begge tilfælde vil bets på vindermarkedet blive afgjort, mens andre bets vil blive annulleret, undtagen bets på markeder som endegyldigt er afgjort.

 

31.4  Alle bets relateret til en individuel spiller vil gælde, hvis de er angivet i holdopstillingen af de 22 spillere på kampdagen.

 

31.2   Akkumulatorer

31.2.1  Hvis et valg annulleres, vil odds for multibettet blive reduceret for at tage hensyn til det annullerede valg.

 

Sidst modificeret: Den 19. marts 2020 1. Regler for eSport

Smarkets generelle bettingregler (1-11) gælder, med mindre de tilsidesættes af Vilkår og Betingelser eller specifikke sportsbettingregler.

 

32.1   Generelt

32.1  Alle markeder afgøres iht. det officielle resultat fra arrangøren af den relevante liga/turnering.

 

32.2  Hvis et serieformat ændres før serien starter, vil alle markeder som var oprettet før tidspunktet hvor formatet blev ændret, blive annulleret.

 

32.3  Hvis serieformatet ændres efter serien starter, vil alle markeder for den serie blive annulleret, undtagen for markeder som endegyldigt er bestemt ved det tidspunkt hvor serieformatet blev ændret.

 

32.4  Hvis en serie startes og senere annulleres eller udsættes, og ikke genoptages inden for seks timer fra den faktiske starttid, vil bets på alle markeder i forbindelse med denne serie blive annulleret, undtagen bets på alle markeder som endegyldigt er bestemt.

 

32.5  Hvis et hold tildeles en walkover af arrangøren af ligaen/turneringen for et eller flere kort i en serie, vil ethvert marked der endnu ikke er endegyldigt bestemt, inklusive vindermarkedet, blive annulleret.

 

32.6  Hvis et hold ændrer navn eller brand, vil alle bets på holdet gælde. Smarkets forbeholder sig retten til at annullere alle bets som er afgivet i forhold til et hold, hvis der er usikkerhed i forbindelse med identiteten af dette hold.

 

Sidst modificeret: Den 13. maj 2020

 

 1. Regler for greyhound racing

Smarkets generelle bettingregler (1-11) gælder, med mindre de tilsidesættes af Vilkår og Betingelser eller specifikke sportsbettingregler.

 

33.1   Generelt

33.1  Alle bets afgives på trapnumre. Greyhoundnavne vises kun som oplysninger. Undtagen i tilfælde af en ikke-løber eller reserveløber, som beskrevet i regel 33.3 nedenfor. Hvis et greyhoundnavn er angivet forkert, vil bets blive afgjort iht. trapnumre.

 

33.2  Det officielle resultat ved det tidspunkt hvor banen godkender det, enten som en annoncering eller ved visning, vil ses som værende resultatet til at afgøre markedet. Efterfølgende diskvalifikationer, anker eller ændringer til resultatet, vil blive ignoreret.

 

33.3  Hvis en ikke-løber eller reserveløber erklæres, vil alle matchede bets før opdatering af markedet på Smarkets blive annulleret, og umatchede bets, inklusive dem under livevisning, vil blive annulleret.

 

33.4  Alle bets annulleres hvis der ikke er en vindende hund i et løb, eller hvis et løb erklæres som værende annulleret, før det officielle resultat.

 

33.5 Hvis antallet af tilbudte pladser svarer til, eller er større end antallet af hunde, vil alle bets på dette marked blive annulleret.

 

Sidst modificeret: Den 27. april 2021

 

 1. Regler for bordtennis

Smarkets generelle bettingregler (1-11) gælder, med mindre de tilsidesættes af Vilkår og Betingelser eller specifikke sportsbettingregler.

 

34.1   Generelt

34.1  Hvis en kamp ikke gennemføres vil alle bets blive annulleret, undtagen dem der endegyldigt er bestemt.

 

Sidst modificeret: Den 25. marts 2020